Zoek op

staatsrecht

staatsrecht: rechtsgebied dat het recht over de organisatie,de werking en de bevoegdheden van de staat en zijn onderdelen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=staatsrecht

staatsrecht

staatsrecht: rechtsgebied dat de inrichting van de staat betreft, geregeld in de Grondwet en organieke wetten. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/staatsrecht

staatsrecht

het staatsrecht zelfst.naamw.Uitspraak:   ['statsrɛxt] recht dat regelt hoe de staat in al zijn onderdelen is georganiseerd Voorbeeld:   `hoogleraar staatsrecht` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'staatsrecht' komt voor in de Woordenlijst...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/staatsrecht

STAATSRECHT

1) Wetten over de organisatie van een land
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/STAATSRECHT/1

Staatsrecht

Het staatsrecht, grondwettelijk of constitutioneel recht is het recht inzake de staat als organisatorisch verband. Het heeft betrekking op de organen van de staat, op de instelling ervan, hun bevoegdheden, hun verhouding tot elkaar en die tot de burgers. Het staatsrecht is een onderdeel van het publiekrecht. In zekere zin is het bestuursrecht of a...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsrecht

staatsrecht

recht dat te maken heeft met organisatie en bestuur van het land vb: volgens het staatsrecht wordt een wet eerst in de Tweede Kamer behandeld
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=staatsrecht

Staatsrecht

De regels die betrekking hebben op de organisatie van de staat en de staatsorganen en op de bevoegdheden van die organen. Het omvat de verhouding van de burgers tot de staat en de mogelijkheden die de burgers hebben invloed uit te oefenen op het gebeuren in de staat.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

staatsrecht

[Maatschappijleer] het recht met alle regels over de inrichting van de staat
Gevonden op https://quizlet.com/102222092/maatschappijleer-rechtstaat-par-1recht-en-rec

staatsrecht

onderdeel van het recht dat de grondslagen voor het optreden van overheidsorganen formuleert en de organisatie van de staat reguleert Gebruikt voor: constitutioneel recht staatsinrichting Meer specifiek: democratische rechtsstaat grondrechten Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden Minder specifiek: publiekrecht Zie ook: Gemeentewet Grondwet Ko...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/9618
Geen exacte overeenkomst gevonden.