Zoek op

leges

algemeen overheid: Gemeentelijke belasting op het verstrekken van afschriften van gemeentelijke documentatie of andere administratieve ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=leges

leges

fiscaal recht: gemeentelijke belasting op het verstrekken van afschriften van gemeentelijke documentatie of andere administratieve ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/leges

leges

fiscaal recht: kleine heffing die aan de (lokale) overheid moet worden betaald voor een (duidelijke) prestatie harerzijds. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/leges

leges

vreemdelingenrecht: bedrag dat een vreemdeling moet betalen voor een overheidsdienst. Vreemdelingen die een aanvraag om toelating ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/leges

Leges

Een ander woord voor leges is schrijfkosten. Dit zijn betalingen die aan de overheid worden gedaan in ruil voor een door de overheid geleverde individuele dienst. Onder leges valt het verstrekken van kopieën van overheidsstukken (bijv. uittreksel uit het bevolkingsregister), het leveren van andere overheidspapieren (paspoort, rijbewijs) en het lev...
Gevonden op https://www.finler.nl/leges/

LEGES

1) Administratiekosten 2) Administratierechten 3) Administratieve kosten 4) Belasting 5) Bepaalde administratieve vergoedingen voor overheidswerkzaamheden 6) Bepaalde kosten 7) Bepaalde rechten 8) Bepaalde vergoedingen voor zekere werkzaamheden 9) Betaalt men bij de burgerlijke stand 10) Betaling van overheidsdiensten 11) Gemeentelijke belasting 12...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LEGES/1

Leges

Betaling voor kosten die een overheid maakt voor het verstrekken van een informatie, vergunning, of een andere dienst.
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Leges

Leges worden ook wel retributies genoemd. Een retributie wil zeggen een betaling aan de overheid waar een individueel aanwijsbare tegenprestatie van die overheid tegenover staat. Het gaat om een bedrag dat betaald moet worden aan de overheid (of aan een bevoegd gezag) voor het gebruik van hun diensten of producten. De leges worden geheven van de a...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Leges

Leges

Let op: Spelling (deels) uit 1864: mv. bepaalde vergoeding voor [zeker, zekere] werkzaamheden; kopij-, expeditiegeld; secretarie-.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0015.htm

leges

administratieve heffingen
Jaar van herkomst: 1545 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Leges

De vergoeding die overheden vragen voor gemaakte administratieve handelingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Leges

Onder leges verstaan we de vergoeding die overheden vragen voor gemaakte administratieve handelingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Leges

Rechten, geheven voor verrichtingen van gemeenten en provincies wegens het verlenen van diensten, zoals het verstrekken van akten of afschriften daarvan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Leges

Kosten die berekend worden voor een administratieve handeling door de overheid
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

leges

vergoeding voor ambtelijke verrichtingen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/leges

Leges

Vergoeding voor administratieve handelingen van overheden. Een ander woord voor leges is schrijfkosten. Dit zijn betalingen die aan de overheid worden gedaan in ruil voor een door de overheid geleverde individuele dienst.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/leges

Leges

De vergoeding voor administratieve handelingen van overheden
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/L

leges

vergoeding voor administratieve diensten van de overheid - Woordfeit: Leges is het meervoud van het Latijnse lex, dat `wet, bepaling` betekent, maar ook `verordening` en `geldstraf`. In de middeleeuws-Latijnse betekenis `kosten van ambtelijke verrichtingen` is leges in het Nederlands terechtgekomen: leges zijn de kosten ...
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/leges.html

Leges

Leges zijn de kosten die officiële overheidsinstanties in rekening brengt voor een dienst, bijvoorbeeld voor het verstrekken van bepaalde officiële documenten. Het betalen van deze leges is dan een voorwaarde om gebruik te mogen maken van de diensten. Zo moet je voor het opvragen en ontvangen van bepaalde documenten bij de gemeente en het Kadaste...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/leges/
Geen exacte overeenkomst gevonden.