Zoek op

belasting

algemeen overheid: Gedwongen bijdrage van burgers en/of bedrijven aan de overheid, waar geen rechtstreekse individuele contraprestatie ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=belasting

belasting

fiscaal recht: heffing van overheidswegen op ingezetenen om te voorzien de kosten van openbare voorzieningen en het bestuur; ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/belasting

belasting

de belasting zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [bəˈlɑstɪŋ] Verbuigingen:   belasting|en (meerv.) 1) deel van een bedrag dat je aan de overheid moet betalen financieel Voorbeelden:   `omzetbelasting`, `loonbelasting`, `belasting heffen`, `belasting...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/belasting

BELASTING

1) Accijns 2) Belastingheffing 3) Bezwaring met een last 4) Census 5) Cijns 6) Droit 7) Druk 8) Drukkende verplichting 9) Fiscus 10) Geldheffing 11) Heffing 12) Heffing van geld door staat of gemeente 13) Impost 14) Inkomensafdracht aan de overheid 15) Kaft 16) Kosten 17) Last 18) Leges 19) Loot 20) Omslag 21) Overheidsbelasting 22) Overheidsheffin...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BELASTING/1

Belasting

Iedereen die in Nederland woont, betaalt wel in een bepaalde vorm belasting. Zelfs personen die in het buitenland wonen, kunnen onderworpen worden aan de Nederlandse belastingheffing. Zoals bijvoorbeeld een toerist die vakantie houdt in Nederland en hier souvenirs koopt of benzine tankt, waarop accijns en omzetbelasting geheven wordt. Maar ook de i...
Gevonden op http://financieel.infonu.nl/belasting/9522-belastingen-soorten-belasting.ht

belasting

• [juridisch] door de wet gedwongen betaling aan de overheid zonder individuele tegenprestatie van die overheid. • [techniek] de mate waarin een machine belast wordt ofwel het vermogen dat van de machine verlangt wordt door de aangesloten apparatuur.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/belasting

Belasting

Onder belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/belasting.htm

Belasting

Onder vermogenswinstbelasting verstaan we een belasting die wordt geheven over de winst op vermogensobjecten. Komt (nog) niet in Nederland voor. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/vermogenswinstbe

Belasting

Mate waarin het systeem de bestaande IT infrastructuur belast.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10326

Belasting

gedwongen inhouding of heffing (bijvoorbeeld op de lonen, de inkomsten uit onroerende goederen of op andere inkomsten) teneinde de begroting te financieren (zie ook taks)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10366

belasting

In het eerste Protocol bij het Europees Verdrag staat dat niemand willekeurig van zijn bezittingen mag worden beroofd, maar dat dat een staat niet verhindert zich te verzekeren van het betalen van belastingen. Het opleggen van een zeer zware belastingdruk kan leiden tot horigheid of slavernij. In het kader van structurele aanpassingsprogramma`s is ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Belasting

Heffing door de overheid van de onderdanen gevorderd ter voorziening in de kosten van het bestuur.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

belasting

Def.: druk door een last uitgeoefend
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

belasting

Def.: op een constructie (een waterkering) uitgeoefende in- en uitwendige krachten, ofwel de mate waarin een constructie door in- en uitwendige krachten wordt aangesproken, uitgedrukt in een fysische grootheid die voor het bezwijkmechanisme typerend kan zijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Belasting

Luchthavenbelasting, toeristenbelasting, wegenbelasting, BTW, leges, customs, duty-tax free. Bij incentive: voor de gever dikwijls fiscaal aftrekbaar, voor de ontvanger soms fiscaal op te voeren
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

Belasting

Het komt dikwijls voor dat men het niet eens is met een door de Belastingen opgelegde aanslag of enige andere maatregel.Het eerste dat men in zo’n geval moet doen, is een bezwaarschrift indienen bij de Inspecteur der Belastingen. Tegen diens beslissing staat de mogelijkheid open in beroep te gaan bij de Belastingkamer van een Gerechtshof. Daa...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

Belasting

Men betaalde belasting aan de tempel (tienden*) en aan de koning (tolgeld, herendienst waarbij men zonder vergoeding arbeid verrichtte voor de koning). In het Nieuwe Testament is de directe, hoofdelijke belasting bekend, die iedereen vanaf het veertiende levensjaar aan de Romeinse overheid moest afdragen. Zie ook Tollenaar*.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11071

Belasting

Last die op iemand rust, zoals de zwaarte van een inspanning, het gewicht dat op iemand rust en-of psychische druk die iemand ervaart. Last is te kwantificeren door middel van ergometrie of meting van de zuurstofopname tijdens inspanning. Psychische druk is moeilijker in eenheden uit te drukken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Belasting

Een verplichte betaling die burgers aan de overheid moeten doen op grond van de wet. Onder belasting wordt verstaan een algemene verplichte betaling aan de overheid.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/belasting

belasting

geld dat je aan het rijk moet geven voor algemene voorzieningen vb: als je veel verdient, moet je veel belasting betalen
gewicht van een lading vb: bij te zware belasting werkt de lift niet
taak die iemand moet uitvoeren vb: elke dag huiswerk maken is een te grote belasting voor mij
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=belasting

Belasting

Belasting is een door de overheid gedwongen afgave van iemands eigendom. Vandaar de uitdrukking dat: “Belasting is Diefstal”. De overheid stelt daartegenover dat daardoor de burgers beschermd worden; net als de maffia ook doet.
Gevonden op http://www.vrijspreker.nl/wp/lezersservice/woordenlijst/

belasting

[Politiek] geld dat je moet betalen aan de overheid.
Gevonden op https://quizlet.com/107032657/maatschappijleer-begrippen-politiek-flash-car

Belasting

[Nederlands] Accijns
Gevonden op https://quizlet.com/92703530/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.