Zoek op

levensloopregeling

arbeidsrecht: met de ~ kunnen werknemers sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/levensloopregeling

Levensloopregeling

De levensloopregeling (of: levensloop) is een regeling die per 1 januari 2012 niet meer beschikbaar is voor nieuwe deelnemers. Het is een per 1 januari 2006 in Nederland met de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT- en prepensioenregelingen en introductie levensloopregeling (Wet VPL) ingevoerde fiscale regeling om het sparen voor een vervangend i...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Levensloopregeling

Levensloopregeling

Sinds 1 januari 2006 kan iedere werknemer door middel van de levensloopregeling sparen voor een levensloopverloftegoed. Dit tegoed kan worden aangewend voor de financiering van perioden van extra verlof. De levensloopregeling die Xerox (Nederland) B.V. aanbiedt, wordt niet uitgevoerd door Stichting Pensioenbelangen Xerox Amstelveen. Voor meer infor...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10255

Levensloopregeling

De levensloopregeling is een van de elementen van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT-prepensioen en introductie levensloopregeling. De regeling is ingegaan op 1 januari 2006, zij biedt werknemers de mogelijkheid belastingvrij te sparen voor diverse soorten van verlof.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Levensloopregeling

De levensloopregeling is ingevoerd op 1 januari 2006. Daarmee kan iemand als werknemer sparen met belastingvoordeel voor studieverlof, zorgverlof, sabbatical, ouderschapsverlof, verlof bij stervensbegeleiding of eerder stoppen met werken. Het verlof kan alleen in overleg met de werkgever worden opgenomen. Uitzondering is het ouderschapsverlof waaro...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Levensloopregeling

Levensloopregeling

Sparen op geblokkeerde spaarrekening. Een regeling waarbij je ten hoogste 12% van je brutoloon kon sparen. Was je op 1 januari 2005 tussen de 50 en 55 dan mocht je nog meer sparen. Je levenslooptegoed mocht ten hoogste 210% van je jaarsalaris bedragen. Je kunt in de levensloopregeling sparen voor inkomen tijdens verlofperiodes. Je werkgever mag een...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.