Zoek op

liberalen

( liber = vrij) Naam van een politieke stroming die individuele vrijheid en politieke gelijkheid tot de belangrijkste politieke doelstellingen rekent. Hoewel liberalen zich kunnen beroepen op een groot en gedeeld politiek erfgoed, is er in het gebruik van het begrip 'liberaal' internationaal geen eenstemmigheid. In de Verenigde Staten neigt het beg...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/liberalen

Liberalen

[19e-eeuwse stroming] - Liberalen zijn aanhangers van een politieke stroming, gebaseerd op het Klassiek-liberalisme. De liberalen formuleerden hun ideeën onder en kwamen in opstand tegen de autoritaire Napoleon Bonaparte. Bij het Congres van Wenen toen Europa opnieuw werd verdeeld, en grondwetten moesten worden geformuleer...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Liberalen_(19e-eeuwse_stroming)

Liberalen

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Aanhangers van de overtuiging dat vrijheid en eigen initiatief goed zijn voor de burgers en de samenleving.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bstaats.htm

Liberalen

(Liberalisme). Een politieke stroming waarbij het uitgangspunt is: vrijheid voor de burger en de overheid bemoeit zich zo min mogelijk met de burger.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.