Zoek op

Lijndiagram

Een lijndiagram of lijngrafiek is een diagram, waarin meestal de ontwikkeling van een variabele in de tijd wordt weergegeven. Dit diagram wordt vaak gebruikt om te laten zien hoe iets zich in de loop van de tijd ontwikkelt. Andere grootheden dan tijd kunnen ook op de x-as gebruikt worden zolang daarbij sprake is van (volg)orde. Het geniet de voork...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijndiagram

lijndiagram

Een grafische voorstelling d.m.v. lijnen waaruit gegevens over twee of meer grootheden zijn af te lezen, die onderling met elkaar in verband staan.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_kaart.htm

lijndiagram

Grafische weergave van gegevens door de coördinaten met een rechte lijn te verbinden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Lijndiagram

Synoniem: lijngrafiek, linechart (Eng)
Geeft de ontwikkeling van een variabele in de tijd weer. Op de horizontale as staat de tijd, op de verticale as de waarden van de gemeten variabele.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

Lijndiagram

[Wiskunde] Hierin geeft de hoogte van de lijn het aantal aan. Het aantal lees je af op de verticale as. Je verbindt de punten met elkaar door rechte lijnstukken.
Gevonden op https://quizlet.com/102315536/wiskunde-h4-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.