Zoek op

kapitalisme

algemeen: Economische orde waarbij de productiemiddelen eigendom zijn van particulieren, die de economische beslissingen ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=kapitalisme

kapitalisme

politiek: politiek-economisch staatssysteem waarbij de productie- en consumptiemiddelen in handen zijn van de klasse die ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/kapitalisme

kapitalisme

het kapitalisme zelfst.naamw.Uitspraak:   [kapitaˈlɪsmə] maatschappelijk systeem waarbij bedrijven in het bezit van mensen zijn en niet van de staat, met alle economische effecten daarvan poliek Voorbeeld:   `het kapitalisme met een menselijk gezicht` © Kerner...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kapitalisme

kapitalisme

Economisch stelsel dat wordt gekenmerkt door particulier eigendom van de middelen van productie, vervoer en handel, en door vrije markten voor goederen, diensten, kapitaal en arbeid. In zijn zuivere vorm heeft dit stelsel nooit bestaan.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-politiek/kapitalisme

KAPITALISME

1) Economisch stelsel 2) Maatschappelijk stelsel 3) Overmacht van geld in het leven 4) Plutocratie 5) Richting in de politiek 6) Rijkdom 7) Wereldbeschouwing
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KAPITALISME/1

Kapitalisme

Kapitalisme is een economisch systeem gebaseerd op investeringen van geld in de verwachting winst te maken. De productiemiddelen zijn meestal in privaat eigendom van een producent die daarbij veelal gebruikmaakt van loonarbeid om meerwaarde te creëren. Geld en kapitaalaccumulatie hebben hierbij de primaire rol overgenomen van de behoeftebevredigi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme

Kapitalisme

een politiek-economisch systeem dat onder andere gekenmerkt wordt door privé-eigendom van de productiemiddelen (zoals: machines, grond, gebouwen, grondstoffen en arbeid).
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_-ismen

kapitalisme

stelsel waarbij de productiemiddelen in handen zijn van particulieren en waarbij wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke winst
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Kapitalisme

Vorm van produceren in westerse landen die is gericht op het behalen van een zo hoog mogelijke winst.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_brd.htm

Kapitalisme

Economisch bestel waarbij er de nadruk op ligt dat ieder bedrijf zelfstandig mag komen tot winst, en waarbij ze zelf mag bepalen wat men met die winst doet. De overheid bepaalt slechts op de achtergrond de grote lijnen waarbinnen dit moet gebeuren. (wetten)
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_indone.htm

Kapitalisme

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Economisch systeem waarin bedrijven en produktiemiddelen in particuliere handen zijn en winst maken voorop staat.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bstaats.htm

Kapitalisme

Vorm van een economische organisatie waarbij de ondernemer zijn spaargeld en winst investeert in de verwachting in de toekomst opnieuw winst te maken. Ook kan onder kapitalisme worden verstaan: een maatschappelijk stelsel waarin de productiemiddelen in particulier bezit zijn en een dominerende functie vervullen in de productie van goederen en diens...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10429

kapitalisme

Het economische systeem dat wordt gekenmerkt door prive- en bedrijfsbezit van kapitaal, investeringen die worden bepaald door privebeslissingen in plaats van door de staat en door prijzen, productie en distributie van goederen die voornamelijk worden bepaald door concurrentie in het vrijemarktstelsel.
Categorie: Abstracte Begrippen > economische...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

kapitalisme

Maatschappelijk stelsel waarbij mensen productiemiddelen bezitten die, als kapitaal, een bron van inkomsten voor de bezitter kunnen zijn
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Kapitalisme

stelsel waarbij de produktiemiddelen in bezit zijn van het particuliere kapitaal, dat daardoor een overheersende maatschappelijke positie inneemt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Kapitalisme

Het kapitalisme is een politiek-economisch stelsel waarbij de productiemiddelen (arbeid, gebouwen, grondstoffen en machines) en verbruiksgoederen volledig in particulier bezit zijn en waarin gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke winst. Het uitgangspunt van het kapitalisme is dat elk individu volledig eigenaar is van zijn of haar inkomen en be...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Kapitalisme

kapitalisme

systeem waarbij de bedrijven in handen zijn van particulieren vb: onder het kapitalisme zijn bedrijven niet in het bezit van de overheid
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=kapitalisme

Kapitalisme

(zn) H. Callaway: Kapitalisme als zodanig is een politiek-economisch systeem gebaseerd op de morele gedachtegang dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven en op de voortbrengselen van zijn arbeid. Het meest fundamentele, ethische prerogatief van een dergelijk ideaal is dat het een mens niet toestaat om dwang uit te oefenen o...
Gevonden op http://www.vrijspreker.nl/wp/lezersservice/woordenlijst/

kapitalisme

is een mengvorm van economische orde, waarbij de kenmerken van de vrije ruilverkeershuishouding overheersen. De productiefactoren zijn in handen van particulieren en het
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip09.htm

kapitalisme

is een mengvorm van economische orde, waarbij de kenmerken van de vrije ruilverkeershuishouding overheersen. De productiefactoren zijn in handen van particulieren en het allocatieprobleem wordt voornamelijk opgelost middels het prijs- en marktmechanisme.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Kapitalisme

[Geschiedenis] Economie waarbij de grond en de bedrijven eigendom zijn van ondernemers. De ondernemers willen een zo groot mogelijke winst maken.
Gevonden op https://quizlet.com/123023327/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.