Zoek op

logica

de logica zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈloxika] wetenschap van het denken filosofie © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'logica' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Intensiv...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/logica

logica

De leer van het juiste redeneren, waarbij men onderzoekt onder welke omstandigheden redeneringen geldig zijn. De inhoud van de uitspraken waaruit die redeneringen zijn opgebouwd, speelt daarbij geen rol (formele logica). Aristoteles was de eerste filosoof die de logica systematiseerde, waarbij hij zich concentreerde op het syllogisme. De moderne lo...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/filosofie/logica

LOGICA

1) Begripsleer 2) Bètawetenschap 3) Denkleer 4) Dialectiek 5) Inleiding in de wetenschap 6) Juiste denkwijze 7) Juiste opeenvolging van oorzaak en gevolg 8) Juiste redenering 9) Juiste wijze van redeneren 10) Leer der denkwetten 11) Leer van de denkwetten 12) Leer van de welsprekendheid 13) Leer van het denken 14) Leer van het kennen 15) Leerproce...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LOGICA/1

Logica

Logica of redeneerkunst is de wetenschap die zich bezighoudt met de formele regels van het redeneren. Traditioneel wordt de logica door de filosofie bestudeerd, maar zij wordt ook tot de wiskunde gerekend. De logicus (meervoud: logici) is gespecialiseerd in deze tak van wetenschap, maar ook door wetenschappers binnen veel andere takken en subdisci...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Logica

Logica

[bedrijf] - Logica was een internationaal opererend dienstverlenend bedrijf in de ICT-branche, in 2012 overgenomen door CGI Group. Het hoofdkantoor is gevestigd in Reading (Verenigd Koninkrijk) en het bedrijf telt circa 40.000 medewerkers.{Bron?||2013|04|02} Het bedrijf biedt zakelijke dienstverlening, systeemintegratie en ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Logica_(bedrijf)

Logica

[hoofdbetekenis] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Logica_(hoofdbetekenis)

logica

• [wetenschap] de wetenschap die zich bezighoudt met de formele regels van het denken. Traditioneel wordt de logica door de filosofie bestudeerd, maar het wordt ook tot de wiskunde gerekend.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/logica

logica

leer van de wetten van het denken
Jaar van herkomst: 1500 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Logica

Let op: Spelling van 1858 Lat., logiek, de redeneerkunde, eene wetenschap, welke het gebruik van het verstand en der rede ter kennis der waarheid leert; de kunst van sluitredenen te maken, zie Syllogistica. Logicus, een redeneerkundige. Logisch, redeneerkundig, oordeelkundig
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Logica

Een techniek voor het oplossen van vraagstukken, waarbij gebruik wordt gemaakt van zeer strenge, ondubbelzinnige regels. De logica beschrijft de verbanden tussen de ingangsgrootheden van een systeem en de uitgangsgrootheden van dat systeem. Basis van de logica is dat de in- en uitgangsgrootheden slechts twee niveaus kunnen hebben: `waar` of `niet w...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10511

Logica

Volgens Aristoteles (grondlegger, 4e eeuw v.c.) was dit de theorie van de geldige redenering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11134

logica

redeneerkunst (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/logica

Logica

De oud-Griekse leer over het logisch denken en redeneren
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

logica

wetenschap van de wetten van het denken vb: volgens de logica is deze redenering niet geldig
juiste redenering vb: er was geen logica in zijn uitleg
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=logica

Logica

In de filognosie spreken we, overeenkomnstig de zes gezichtspunten ervan, over zeven vormen van logica die zich onderscheiden wat betreft de werkzame oorzaak - te weten een van de vier vormen van causaliteit - en de discipline van waaruit men redeneert. Aangezien ieder van de drie basisdisciplines staat voor een bepaalde oorzakelijkheid, redeneert ...
Gevonden op http://www.theorderoftime.com/ned/spiritueel/termen.html

Logica

De wetenschap die zich met het redeneren bezighoudt. De voorspelbare en onvermijdelijke consequentie van een rationele analyse. In de klassieke Logica gold dat ¡¥A is ongelijk aan niet-A¡¦. (F.A.S.)
Gevonden op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf

Logica

[Levensbeschouwing] Geldigheid van redeneringen
Gevonden op https://quizlet.com/124521780/levensbeschouwing-flash-cards/

logica

[Nederlands] redeneerkunst
Gevonden op https://quizlet.com/124891943/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.