Zoek op

Referentiekader

Mensen zien, horen, handelen en reageren afhankelijk van hun voorgaande (groeps-)ervaringen (zie Solomon Asch) = à sociale bril, culturele lens
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

referentiekader

rechtswetenschap: normen en waarden waarnaar een persoon zich in zijn handelen en opvattingen richt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/referentiekader

referentiekader

rechtswetenschap: de normen en waarden waarnaar een persoon zich in zijn handelen en opvattingen richt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=referentiekader

Referentiekader

Iedere persoon heeft een eigen referentiekader. Daarmee wordt de algemene samenhang van alle factoren bedoeld die voor een persoon, of zelfs een hele gemeenschap, de psychische werkelijkheid op een zeker ogenblik vormt.Bron: Webklas Antropologie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10589

referentiekader

Een soort persoonlijk uitgangspunt waaraan je kunt afmeten of iets goed of slecht is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Referentiekader

[Politiek] Het referentiekader is het geheel van je persoonlijke waarden, normen, standpunten, kennis en ervaringen, dat van invloed is op de subjectieve waarneming van gebeurtenissen en verschijnselen.
Gevonden op https://quizlet.com/5675970/maatschappijwetenschappen-flash-cards/

referentiekader

het referentiekader zelfst.naamw.Uitspraak:   [refəˈrɛn(t)sikadər] Verbuigingen:   referentiekader|s (meerv.) alle regels, normen en waardes die, vaak onbewust, bepalen hoe je iets beoordeelt Voorbeeld:   `Ontwikkelingprojecten slagen alleen als ze worde...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/referentiekader

referentiekader

[Maatschappijleer] alles wat je bezit aan kennis, ervaringen, waarden en normen, gewoonten
Gevonden op https://quizlet.com/102824655/maatschappijleer-begrippen-flash-cards/

Referentiekader

Een referentiekader is het algemene schemastructuur voor een analyse of inleiding ter verwerking van informatie. In de natuurkunde wordt - om waarnemingen te beschrijven - vaak een euclidisch ruimtelijk coördinatenstelsel gebruikt om plaats, snelheid en versnelling van voorwerpen te beschrijven. In literaire analyse duidt het op het plaatsen van ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Referentiekader

REFERENTIEKADER

1) Normenstelsel 2) Patroon van normen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/REFERENTIEKADER/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.