Zoek op

loopbaanonderbreking

onderbreking van iemands loopbaan, hetzij omdat iemand daarvoor kiest, hetzij omdat de omstandigheden dit afdwingen en al dan niet tijdelijk financieel mogelijk gemaakt door de overheid of werkgever; carrièreonderbreking
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/loopbaanonderbreking

Loopbaanonderbreking

Loopbaanonderbreking is de verzamelnaam voor alle stelsels uit de sociale zekerheid die werknemers in België de mogelijkheid bieden om hun loopbaan tijdelijk stop te zetten of te verminderen. Er is een algemene vorm en verschillende specifieke vormen van loopbaanonderbreking. In zijn algemene vorm kan loopbaanonderbreking in principe opgenomen wo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Loopbaanonderbreking

Loopbaanonderbreking

Sinds oktober 1998 kan een werknemer twee tot zes maanden vrij nemen voor zorg- of educatieverlof en een uitkering van de overheid ontvangen volgens de Wet financiering loopbaanonderbreking (Wet Finlo). Voorwaarde is wel dat zijn werkgever voor hem een vervanger aanstelt, die uitkeringsgerechtigd of herintreder is.
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/
Geen exacte overeenkomst gevonden.