Zoek op

kengetallen

financiële zaken: Bij de financiële analyse wordt gebruik gemaakt van bedrijfseconomische kengetallen zoals de liquiditeit, ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=kengetallen

kengetallen

Getal dat een groep andere grootheden aanduidt. Er is door de HAN een lijst van definities van kengetallen opgezet, na raadpleging van de HBO-raad en de NVAO, op grond waarvan de Service Unit Studentzaken jaarlijks overzichtstabellen opstelt (inschrijving, rendement). Deze tabellen zijn van belang voor het verbeteren van de kwaliteit van opleidinge...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10192

Kengetallen

Cijfermatige grootheden die op een samenvattende manier relevante informatie aanbrengen over een beleid en relevant geacht worden voor en beleid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10652

Kengetallen

(1) Ook `Ratio's`. Verhoudingscijfers die het mogelijk maken (structurele) ontwikkelingen in de eigen onderneming in de tijd te kunnen volgen of, indien men beschikt over een normgetal, bepaalde zaken te kunnen beoordelen. Hierna volgt een aantal kengetallen: 1) liquiditeit (current ratio): vlottend actief en vlottend passief;
2) liquiditeit (qu...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Kengetallen

(2) Verhoudingsgetallen waarmee de financile situatie in een bedrijf kan worden beschreven en beoordeeld. Sommige kengetallen, zoals de liquiditeit en de solvabiliteit zijn onbenoemde grootheden, d.w.z. ze hebben geen eenheid, omdat teller en noemer van de breuk dezelfde eenheid hebben. Andere kengetallen, zoals de rentabiliteit en de omloopsnelhei...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp
Geen exacte overeenkomst gevonden.