Zoek op

lyriek

Meestal korte gedichten, oorspronkelijk bedoeld om gezongen te worden, die de indruk wekken een uiting van intense persoonlijke emotie te zijn. (Niet te verwarren met ‘lyrics', liedteksten.)
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/literatuur-internationaal/lyriek

lyriek

lyriek zelfst.naamw. dichtkunst dichtkunst waarin de dichter (vooral zijn eigen) emoties en gemoedsstemmingen uitspreekt bevlogen, enthousiast karakter ? Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'lyriek' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spelli...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/lyriek

LYRIEK

1) Dichtkunst 2) Dichtsoort 3) Dichtvorm 4) Gemoedsuitstorting 5) Genre in de literatuur 6) Gevoelige dichtsoort 7) Gevoelspoëzie 8) Griekse poëzie 9) Lierdicht 10) Lierdichtkunst 11) Literair genre 12) Lyrische poëzie 13) Poëzie
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LYRIEK/1

Lyriek

Lyriek is in de letterkunde de verzamelnaam voor teksten, meestal gedichten, die een persoonlijk gevoel uiten. Het woord is afgeleid van het Griekse λύρα (lura), dat "lier" betekent. In de oorspronkelijke betekenis zijn het dus gedichten of liedteksten die met de lier begeleid kunnen worden. De lyriek wordt als literair genre traditioneel on.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lyriek

lyriek

Genreaanduiding voor één van de traditioneel als hoofdindeling gehanteerde klassen van literaire teksten: lyriek, epiek en dramatiek. Deze driedeling is sinds 1800 vrij algemeen gangbaar...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

lyriek

lyrische gedichten
Jaar van herkomst: 1884 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

lyriek

gevoels- of gevoelsuitstortende kunst. Naast epiek en dramatiek één van de drie hoofdgenres. Lyriek (lett. 'dat wat gezongen wordt') kenmerkt zich door het ontbreken van de elementen ruimte en tijd. Lyriek komt het meest voor in poëzie, maar ook in proza en toneel kunnen lyrische elementen voorkomen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

Lyriek

poëzie die gevoelens uitdrukt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

lyriek

lyrische gedichten (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/lyriek

Lyriek

Dichtsoort waarbij de dichter zijn eigen aandoeningen en gemoedsstemmingen beschrijft. Lierdicht is het synoniem voor lyriek.
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/72_Lyriek.html

Lyriek

tekst waar gevoelens worden uitgedrukt, niet ‘hij vond het mooi’
Gevonden op http://www.scholieren.com/werkstukken/15334

Lyriek

[Literatuur] Tekst waarin gevoelens worden uitgedrukt. Vaak is het een momentopname.
Gevonden op https://quizlet.com/107449200/literatuur-begrippen-hoofdstuk-9-flash-cards/

lyriek

[Nederlands] literair genre waarbij de gevoelens centraal staan
Gevonden op https://quizlet.com/86246557/nederlands-flash-cards/

lyriek

gevoels- of gevoelsuitstortende kunst. Naast epiek en dramatiek één van de drie hoofdgenres. Lyriek (lett. ‘dat wat gezongen wordt’) kenmerkt zich door het ontbreken van de elementen ruimte en tijd. Lyriek komt het meest voor in poëzie, maar ook in proza en toneel kunnen lyrische elementen voorkomen.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.