Zoek op

acroniem

Afkorting die zelf weer een uitspreekbaar woord oplevert: NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie), Hema (Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam).
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/taal-begrippen-en-termen/acroniem

acroniem

het acroniem zelfst.naamw.Uitspraak:   [akro'nim] Verbuigingen:   acroniem|en (meerv.) woord gevormd door de eerste letters van andere woorden Voorbeeld:   `Het acroniem NAVO komt van Noord-Atlantische Verdragsorganisatie.`Synoniem:   letterwoord ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/acroniem

ACRONIEM

1) Afkorting 2) Letterwoord
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ACRONIEM/1

acroniem

woord dat bestaat uit de beginletters van een aantal woorden en dat kortheidshalve gebruikt wordt ter vervanging van bepaalde woordcombinaties; letterwoord
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/acroniem

Acroniem

Een letterwoord; woord ontstaan uit een afkorting Afgeleid van het Griekse akrôs (puntig, spits) Uit het gebruik akrôs van blijkt dat het gaat om de uiteinden van de woorden waaruit de acroniem wordt gevormd. Bijvoorbeeld: `NASA`, `radar`
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_a.htm

Acroniem

Een acroniem (Grieks: ἄκρον, akron, "lid" + ὄνομα, onoma, "naam" = naam uit de uiteinden) of letterwoord is een afkorting die wordt uitgesproken als een woord. Soms wordt daarbij nog de eis gesteld dat elke letter een apart woord voorstelt, zoals in een initiaalwoord. Lang niet alle afkortingen zijn dus acroniemen: afkortingen zoal...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Acroniem

acroniem

•woord bestaande uit de beginletter(s) van (een) ander(e) woord(en).
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/acroniem

acroniem

letterwoord
Jaar van herkomst: 1990 (WP )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

acroniem

Woord dat veelal samengesteld is uit de beginletters van andere woorden. Voorbeelden hiervan zijn BASIC, FORTRAN, modem en pixel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10433

Acroniem

(acronym) Afkorting van een veel gebruikte uitdrukking, met name in nieuwsgroepen en e-mail. Het acroniem wordt gebruikt als op zichzelf staand letterwoord, bijvoorbeeld FAQ staat voor frequently asked questions.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10860

acroniem

letterwoord (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/acroniem

Acroniem

Acroniem (of letterwoord): samenvoeging van de Griekse woorden akros (uítstekend) en onuma (naam) of onoma (woord)- een woord dat wordt gevormd uit de beginletters van andere woorden. Voorbeeld: de voetbalclub DEM - Door Eendracht Macht (door plaatselijke grappenmakers te Beverwijk De Elf Martelaren en-of De Eeuwige Mesthoop genoemd.)
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/1_Acroniem.html

acroniem

(acronym) Afkorting van een veel gebruikte uitdrukking, met name in nieuwsgroepen en e-mail. Het acroniem wordt gebruikt als op zichzelf staand letterwoord, bijvoorbeeld FAQ staat voor Frequently Asked Questions.
Gevonden op http://www.webmasterwoordenboek.nl/a.php?id=2917

acroniem

Nieuw woord dat uit beginletters of andere belangrijke letters van andere woorden is samengesteld. Bijvoorbeeld BASIC is een acroniem voor Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code. Acroniemen en afkortingen worden veel gebruikt in het Chattaal. Acroniemen worden gebruikt om sneller te kunnen communiceren maar zijn deels ook een modeverschij...
Gevonden op http://www.webmasterwoordenboek.nl/a.php?id=3187

Acroniem

(Woord of lettercombinatie, samengesteld uit beginletters of andere belangrijke letters van andere woorden.)
Gevonden op http://www.webwoordenboek.be/verklaring/headers
Geen exacte overeenkomst gevonden.