Zoek op

vuur

het vuur zelfst.naamw.Uitspraak:   [vyr] Verbuigingen:   vuren (meerv.) 1) fel, heet en bewegend licht dat ontstaat als iets brandt Verbuigingen:   vuren (meerv.) Voorbeelden:   `de elementen vuur, water, aarde en lucht`, `Heb je misschien e...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/vuur

VUUR

1) Aandrift 2) Aard 3) Bederf in het hout 4) Bederf in hout 5) Bevel 6) Bezieldheid 7) Bezieling 8) Brand 9) Brandende massa 10) Brander 11) Brandhaard 12) Commando 13) Drift 14) Elan 15) Element in de natuurfilosofie 16) Element natuurfilo 17) Elementen naar oude opvatting 18) Enthousiasme 19) Fik 20) Fut 21) Geestdrift 22) Gloed 23) Haard 24) Har...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VUUR/1

Vuur

Vuur is het geheel van bij verbranding optredende lichtverschijnselen en warmteontwikkeling die optreden als een brandbare stof een oxidatiereactie ondergaat bij hoge temperatuur. Door opwarming van naburige materie komen brandbare gassen vrij, die zelf ook weer oxideren en warmte opwekken, waarmee het proces zichzelf in stand houdt. De warmteontw...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vuur

Vuur

[hoofdbetekenis] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vuur_(hoofdbetekenis)

Vuur

[trigram] - Vuur is een trigram uit het Chinese Boek van Veranderingen. Het trigram stelt het element vuur voor. Het ziet er als volgt uit: ----- 3 Yang -- -- 2 Yin ----- 1 Yang Betekenissen van het trigram: Met de trigrammen van de I Tjing kunnen de hexagrammen worden samengesteld. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vuur_(trigram)

vuur

•een lichtend verschijnsel dat ontstaat wanneer iets verbrandt. •beschieting met vuurwapens.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/vuur

Vuur

zie spint.
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

Vuur

warme gevoelens, reiniging van het kwaad, mannelijke levensenergie, symbool voor daadkracht en activiteit. Het vuur is het enige van de 4 elementen dat de mens zelf kan verwekken; hierdoor kan hij zich op een lijn stellen met de goden. Het is eveneens de pure levenskracht die zich manifesteert in ons bewustzijn. Het element vuur wordt bezield door ...
Gevonden op http://www.alleshelder.nl/watis/Aura.htm

Vuur

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] een der hoofdstoffen.
~, (...uren), gloed, brandende voorwerpen; ten vure doemen, tot den brandstapel veroordeelen; grieksch -, soort kunstvuur, (ook in den oorlog); een land te - en te zwaard verwoesten, er alles uitplunderen en moorden; - geven, afschieten; - en vlam spuwen, toornig ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0025.htm

Vuur

Uit `De lagere vaktalen: De taal der hopkweekers` 1914 't vuur doen branden: nl. van den haard die in de zog van den hopnast gemaakt is om de hop te drogen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Vuur

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Vuur``] In de beteekenis van schieten. Zie Gelederenvuur, Hekkevuur, Rottenvuur, Pelotonsvuur, enz
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0023.htm

vuur

1> lichtbaken. Zie ook vurenzicht. 2> de warmtebron in stoomketels. 3> de vuurkast. 4> HET VUUR ZIT IN HET HOUT: vorm van houtrot ook bekend als vervuring
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=vol

Vuur

vroeg stadium van schimmelaantasting gekenmerkt door streperige verkleuring of vlekken in het hout, de algemene textuur en sterkte van het hout blijft min of meerbehouden. Is reeds aanwezig voor het vellen of onstaat tijdens het stockeren
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10387

vuur

een aantal uit een vuurwapen afgegeven schoten Opmerking. Voor de vestingoorlog zijn o.a. de volgende tactische vuren van belang: demonteervuur, echarpeervuur, enfileervuur, flankeervuur, plongerend vuur, raserend vuur, reversvuur, stormvuur. Artillerie-technisch te onderscheiden zijn onder andere: direct vuur, indirect vuur en salvovuur; voor verk...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10454

Vuur

Als verschijnsel: bij verbranding optredende lichtverschijnselen en warmteontwikkeling Als voorwerpsnaam: doelbewuste, onder controle zijnde verbranding van een brandstof Opmerking: Als een verbranding niet onder controle is, spreekt men van brand (zie aldaar). Rubriek(en): Brand
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10655

Vuur

Chemisch verschijnsel dat erop wijst dat een stof zich met zuurstof verbindt, waarbij warmte ontwikkeld wordt en smeul-, gloei-, vlam- of ontploffingsverschijnselen ontstaan. ~ Zie ook: Brand.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Vuur

De mens heeft het vuur niet uitgevonden hij heeft ontdekt hoe hij het kon gebruiken. Deze ene ontdekking heeft er meer toe bijgedragen om hem boven een dierlijk bestaan te verheffen dan alle andere. Het vuur was het eerste middel waardoor hij minder afhankelijk werd van zijn omgeving. Het werd de gr...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/18939209

vuur

lichtend verschijnsel bij brand (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/vuur1

Vuur

Een aantal uit een vuurwapen afgegeven schoten. Opmerking: Voor de vestingoorlog zijn o.a. de volgende tactische vuren van belang: demonteervuur, echarpeervuur, enfileervuur, flankeervuur, plongerend vuur, raserend vuur, reversvuur, stormvuur. Artillerie-technisch te onderscheiden zijn onder andere: direct vuur, indirect vuur en salvovuur; voor ver...
Gevonden op http://www.forten.info/terminologie/begrippen/v/vuur.htm

vuur

licht en vlammen die je ziet als iets brandt vb: toen de fabriek in brand stond, zagen we een groot vuur
hebt u vuur? [een aansteker of lucifer voor mijn sigaret]
een pan op het vuur zetten [op het gas]
ze gaat voor hem door het vuur [wil alles voor hem doen]
met vuur spelen [onvoorzichtig te werk gaan waa...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=vuur

Vuur

Chemisch verschijnsel dat erop wijst dat een stof zich met zuurstof verbindt, waarbij warmte ontwikkeld wordt en smeul-, gloei-, vlam- of ontploffingsverschijnselen ontstaan. Zie ook `Brand`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

vuur

Symbool met veel gezichten. Vuur geeft enerzijds licht en warmte, anderzijds is het bron van vernietiging. En om het nog ingewikkelder te maken heeft het ook een reinigende werking. Zo staat vuur symbool voor geestdrift en hartstocht (het vuur van de liefde) en voor zuiverheid (het heilig vuur).
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/tradities/vuur
Geen exacte overeenkomst gevonden.