Zoek op

Manquement

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), gebrek, fout.
*...QUEREN, ow. [gelijkvloeiend] feilen, te kort komen, - schieten, in gebreke blijven; deze firma manqueert (staakt hare betalingen); heb ik u in iets gemanqueerd? heb ik iets gedaan dat uwe ontevredenheid opwekt?
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

Manquement

Let op: Spelling van 1858 manco, Ital., gebrek, misslag, fout. Manqueren, ontbreken, te kort komen, feilen, missen; bij kooplieden, ophouden te betalen, failliet zijn
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.