Zoek op

zonde

I de zonde zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ˈzɔndə] Verbuigingen:   zonde|n, zonde|s (meerv.) overtreding van een (geloofs)regel Voorbeelden:   `een zonde begaan`, `iemand zijn zonden vergeven`, `je zonden opbiechten` II zonde bijv.naamw.Uitspraak:&...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/zonde

ZONDE

1) Betreurenswaardig 2) Boosheid 3) Dwaling 4) Fout 5) Gebrek 6) Godsdienstige misstap 7) Handeling 8) Helaas 9) Jammer 10) Kerkelijke misstap 11) Kwaad 12) Misslag 13) Misstap 14) Ondeugd 15) Overtreding 16) Overtreding van een gebod 17) Overtreding van goddelijke of zedelijke wetten 18) Overtreding van gods gebod 19) Peccatum 20) Schuld 21) Slech...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ZONDE/1

Zonde

De zondaar, William Blake, ca. 1800 zie ook steniging In verschillende religies is een zonde een ernstige of minder ernstige handeling tegen de morele wetten van de godsdienst. De term impliceert ongehoorzaamheid aan God en wordt gebruikt in het jodendom, christendom en islam, maar niet in religies als het boeddhisme en in systemen waarin geen per...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonde

Zonde

[christendom] - Zonde wordt in het christendom gezien als het ingaan tegen de `de wil van God` zoals deze staat beschreven in de Bijbel en hoe christenen deze interpreteren. Een belangrijk voorbeeld daarvan zijn de Tien Geboden. Tienmaal staat daar Gij zult niet... of juist Gij zult.... Zonde kan overtreding van geboden zij...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonde_(christendom)

zonde

•een overtreding van een goddelijke wet of regel.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/zonde

zonde

overtreding
Jaar van herkomst: 901-1000 (WPS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Zonde

Zonde is een religieus begrip en het betekent het al dan niet vrijwillig ingaan tegen geboden. Deze zijn door een hogere macht als absoluut geldend vastgesteld. Bij de mens die overwegend magisch dacht waren deze geboden grotendeels van cultische aard. Dit wil zeggen afwijkend van het voorgeschreven ritueel. Het begrip zonde krijgt later in de tijd...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Zonde

zonde

overtreding van een goddelijke wet (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/zonde

zonde

een overtreding van de regels van God vb: een katholiek moet biechten als hij een zonde heeft begaan
in zonde leven [overspel plegen, of ongetrouwd samenwonen]
't is zonde dat ik het zeg... [ik zou het eigenlijk niet moeten zeggen]
het is zonde voor God [een grote schande, of erg jammer]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=zonde
Geen exacte overeenkomst gevonden.