Zoek op

matching

Ook kruisproef. Procedure waarbij wordt onderzocht hoe goed het donororgaan bij de ontvanger past. Het is bijvoorbeeld van belang dat donor en ontvanger overeenkomen qua bloedgroep , weefseltype en lengte of gewicht. Zie ook HLA-systeem .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/levenswetenschappen-en-geneeskunde/matc

Matching

Matching is een plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied Epping Forest, in het Engelse graafschap Essex met 635 inwoners. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Matching

Matching

Matching is het zo optimaal mogelijk afstemmen van de looptijd van de activa met de looptijd van de passiva van een pensioenfonds.
Wanneer een pensioenfonds aan zijn verplichtingen moet voldoen (pensioenen uitbetalen), dienen daarvoor op tijd de beschikbare middelen vrij te komen. Perfecte matching-afstemming is nauwelijks mogelijk.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Matching

Het optimaal afstemmen van de looptijd van de activa met de looptijd van de passiva van een pensioenfonds. Wanneer een pensioenfonds aan zijn verplichtingen moet voldoen (pensioenen uitbetalen), dienen daarvoor op tijd de beschikbare middelen vrij te komen. Perfecte matching-afstemming is nauwelijks mogelijk. Een zo goed mogelijke benadering wordt ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Matching

Onder matching verstaan wij hier het op elkaar afstemmen van cashstromen van pensioenfondsen zodat de toekomstige pensioenverplichtingen betaald kunnen worden uit premie inkomsten en (vrijgevallen) beleggingen.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_m.asp

Matching

(Aanpassen, Aanpassing, To Match, Matching) Aanpassen is het proces van toevoegen van spoelen, condensatoren of lijnstukken aan een netwerk of antenne, opdat een bron al zijn vermogen aan het netwerk of antenne kwijt kan. Anderzijds opdat de antenne of netwerk al zijn beschikbaar vermogen aan de belasting af kan geven. Indien de antenne en bron op ...
Gevonden op http://www.tetech.nl:80/begripAP.htm

Matching

1) Koppeling van de kosten aan de omzet van de boekingsperiode. De afzet in een periode is de basis om de winst te berekenen en alleen de kosten die samenhangen met die afzet mogen op de omzet in mindering worden gebracht {Interne Verslaggeving en Externe Verslaggeving}.
2) Koppeling van de specifieke opbrengsten van een project in de tijd aan d...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.