Zoek op

medebewind

bestuursrecht: het uitvoeren door lagere organen van door hogere organen opgestelde regels. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/medebewind

medebewind

De verplichting van lagere overheden om mee te werken aan de uitvoering van hogere regelingen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/medebewind

Medebewind

Medebewind is de plicht van lagere overheden om medewerking te geven aan de uitvoering van regelingen van de hogere overheid. Zo moet een gemeente bijvoorbeeld meehelpen aan de uitvoer van de wet op de sociale zekerheid als een persoon daar volgens de rijksoverheid voor in aanmerking komt. Medebewind staat tegenover autonomie. ==Medebewind in Nede...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Medebewind

Medebewind

Medebewind houdt in dat de landelijke politiek meebeslist bij een decentraal bestuursorgaan, zoals de gemeente. De landelijke politiek bepaalt in beginsel over de regels die zullen gelden in Nederland. Uiteraard bestaan hier verscheidene uitzonderingen op. De uitzonderingen zijn bijvoorbeeld de decentrale overheden. Bij de decentrale overheden moet...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Medebewind

medebewind

[Maatschappijleer] verplichting aan provincies en gemeenten om door de landelijke overheid opgedragen taken uit te voeren
Gevonden op https://quizlet.com/115763672/maatschappijleer-moeilijke-woorden-flash-card

medebewind

[Politiek] rijkswetten die geheel of ten dele worden uitgevoerd niet door rijksambtenaren, maar door de eigen direct of indirect gekozen bestuursorganen van de provincies en/of gemeenten
Gevonden op https://quizlet.com/12965384/pb-hoofdstuk-3-de-vertegenwoordigende-lichamen
Geen exacte overeenkomst gevonden.