Zoek op

modaliteit

overeenkomstenrecht: de vorm waarin iets kan worden gegoten; wijze waarop aan iets uitvoering kan worden gegeven. Bijv. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/modaliteit

modaliteit

de modaliteit zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [modali'tɛit] Verbuigingen:   modaliteit|en (meerv.) manier waarop iets is Voorbeeld:   `Gentherapie wordt een belangrijke modaliteit voor de behandeling van zeer uiteenlopende aandoeningen.`bepaling van modalit...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/modaliteit

MODALITEIT

1) Beding bij een overeenkomst 2) Geestelijke schakering 3) Toonaard 4) Voorwaarde 5) Wijs 6) Wijze 7) Wijze van voorstelling 8) Wijze van zijn 9) Wijze van zijn of kennen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MODALITEIT/1

Modaliteit

De subjectieve verhouding of beoordeling van de taalgebruiker ten opzichte van de inhoud van een (deel van een) zin
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_m.htm

Modaliteit

Modaliteit is een ander woord voor "manier, wijze" (Latijn: modus) en wordt in deze zeer uiteenlopende betekenissen gebruikt: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Modaliteit

Modaliteit

[kerkelijk] - Een modaliteit binnen het protestantisme in Nederland duidt op geloofsrichtingen die zich niet afgesplitst hebben van de grote volkskerken, te weten de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK) en in mindere mate de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN), maar binnen die kerken zijn gebleven. Veel van die richtingen h...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Modaliteit_(kerkelijk)

Modaliteit

[muziek] - Onder modaliteit wordt het gebruik van modi verstaan (Latijn: modus = wijze, de wijze waarop de diatonische hele en halve tonen worden geordend t.o.v. de finalis en elkaar). Het woord modi wordt vaak gebruikt als men verwijst naar de gebruikelijke kerkmodi en toonladders van het gregoriaans tot aan de barokperiod...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Modaliteit_(muziek)

Modaliteit

[taalkunde] - Met modaliteit wordt in de taalkunde de verhouding tussen de werkelijkheid en de beschrijving van de werkelijkheid bedoeld. Taalelementen die vooral worden gebruikt om deze verhouding uit te drukken zijn bijwoorden (zoals modale partikelen), modale werkwoorden en bepaalde tempi (met name de verleden tijd). Op ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Modaliteit_(taalkunde)

Modaliteit

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. wijze van zijn.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

Modaliteit

Let op: Spelling van 1858 (redeneerk.), de wijs van bestaan; beding, beperking
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

modaliteit

[Belgisch Nederlands] (meestal mv.) specifieke maatregel of voorwaarde volgens welke een plan, voorstel, besluit verder ingevuld en gerealiseerd wordt
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

Modaliteit

Verschijningsvorm waarin zich iets voordoet
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Modaliteit

Modaliteit is het synoniem voor 'manier'-'wijze' en betekent in de verkeerskunde dus op welke manier men zich verplaatst, ook wel de vervoerwijze genoemd. Als modaliteiten worden aangezien onder andere te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer, de auto, enz.
Gevonden op http://www.wegenwiki.nl/Modaliteit

Modaliteit

Het aantal pieken of relatieve maxima in een verdeling.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

modaliteit

(verkeer) wijze van vervoer: eigen vervoer, collectief vervoer, openbaar vervoer, per auto, per fiets, te voet, etc. Meer specifiek: autogebruik fietsgebruik motorfietsgebruik Minder specifiek: verkeer Zie ook: modaliteitsmanagement
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/8501
Geen exacte overeenkomst gevonden.