Zoek op

bestanddeel

strafrecht: onderdeel van een delictsomschrijving; stilzwijgend bestanddeel van een strafbaar feit is een niet als element ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bestanddeel

bestanddeel

vermogensrecht: al hetgeen volgens verkeersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt; zaak die niet zonder beschadiging kan ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bestanddeel

bestanddeel

het bestanddeel zelfst.naamw.Uitspraak:   [bəˈstɑndel] Verbuigingen:   bestand|delen (meerv.) iets dat ergens een deel van is Voorbeelden:   `De belangrijkste bestanddelen van dit beslag zijn meel, melk en eieren.`, `de werkzame bestanddelen van een medic...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bestanddeel

BESTANDDEEL

1) Basisbestanddeel 2) Component 3) Deel 4) Deel van een geheel 5) Deel van het geheel 6) Dimensie 7) Element 8) Fractie 9) Ingrediënt 10) Onderdeel 11) Samenstellend deel 12) Stuk 13) Zelfstandigheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BESTANDDEEL/1

bestanddeel

•een deel dat iets samenstelt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/bestanddeel

bestanddeel

wat kleiner is dan het totaal vb: welke bestanddelen heeft deze computer? Synoniemen: deel element gedeelte part stuk onderdeel component segment brok lid Tegenstellingen: heel totaal volledig compleet voluit
grondstof waarmee je iets maakt vb: uit welke bestanddelen bestaat dit gerecht? Synoniem: ingrediënt
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=bestanddeel

Bestanddeel

Bestand waarvan tenminsteéén document deel uitmaakt.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Bestanddeel

Een bestanddeel is een hoeveelheid archiefstukken die zich onderling niet, maar jegens andere eenheden wel, onderscheiden in relevante archivistische kenmerken en die om die reden bij de vorming van het archief of bij latere bewerking zijn bijeengebracht en als zodanig worden beschreven, derhalve de beschrijvingseenheid; met een maximum dat wordt b...
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Bestanddeel

Een geordende eenheid van documenten, bij elkaar gebracht ofwel voor actueel gebruik door de archiefvormer, dan wel in het proces van archiefordening, omdat ze betrekking hebben op een zelfde onderwerp, activiteit of handeling. Een bestanddeel is doorgaans de basiseenheid binnen een rubriek.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Bestanddeel

Geheel van items bijeengebracht met een bepaald doel om in onderlinge samenhang te raadplegen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.