Zoek op

morfologie

de morfologie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [mɔrfolo'xi] studie van de vorm Voorbeelden:   `de morfologie en de fonologie van het Engels`, `de natuurlijke morfologie van de kustwateren` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'morfologie' kom...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/morfologie

MORFOLOGIE

1) Gedaanteleer 2) Grammatica 3) Leer van de bouw en de vorm van de organismen 4) Leer van de buiging 5) Leer van de vorm 6) Leer van de woordbouw 7) Leer van de woordvorming 8) Tak van de taalkunde 9) Vormleer
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MORFOLOGIE/1

Morfologie

De vormleer in het algemeen, dat wil zeggen de kennis van woorden en van de regels om nieuwe woorden te vormen
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_m.htm

morfologie

• [taalkunde] de wetenschap die het vormgeven van woorden bestudeerd. • [biologie] de wetenschap van de bouw van organismen. • [scheikunde] [materiaalkunde] de vormen, structuren en texturen van een materiaal op een schaalbereik groter dan het moleculaire. • [geologie] de wetenschap die de vorm van de oppervlakte van de aarde bestudeert.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/morfologie

Morfologie

Morfologie (of: vormleer) is de leer van de woordvorming, d.w.z. van de wijze waarop in een taal door afleiding en samenstelling woorden worden gevormd, alsook de leer van de verbuigings- en vervoegingsvormen van een taal.
Gevonden op http://taaladvies.net/

morfologie

leer van de bouw en samenstelling van het lichaam en organen
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/m.html

Morfologie

De wetenschap over de vormen en structuren van de organismen. Organisme = levend wezen Ook: een samenhangend geheel aan weefsels met een functie.
Gevonden op http://www.borstkanker.nl/index.php?p=379

Morfologie

Abstract: Woordvorming.
Tekst: In de taalmethodes is in de regel veel aandacht voor morfologie. Voorbeelden: samenstellingen, verkleinwoorden, enkel- en meervoud, woordsoortverandering, de plaats van letters in een woord, woorden verdelen in lettergrepen, afleidingen, voor- en achtervoegsels enz. enz.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364

morfologie

leer welke de vorm en bouw van de organismen beschrijft. De maten en kleur van de druif, de vorm en maten van het blad, etc; dit geeft een unieke beschrijving van een ras of soort
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10519

Morfologie

'Vormleer’, in dit geval de vorm van de bodem van de Schelde en de veranderingen daarin, bijvoorbeeld door waterbeweging en transport van sediment.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10642

Morfologie

‘vormleer’, in dit geval de vorm van de bodem van de Schelde en de veranderingen daarin, bijvoorbeeld door waterbeweging en transport van sediment.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10643

Morfologie

de ruimtelijke verschijningsvorm.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10654

Morfologie

De wetenschap over de vormen en structuren van de organismen. Organisme = levend wezen Ook: een samenhangend geheel aan weefsels met een functie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10728

Morfologie

studie van organismen gebaseerd op de vormen van het organisme en zijn onderdelen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10729

morfologie

(biologie) leer van vorm en bouw van de organismen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10745

morfologie

Def.: de leer en beschrijving van de vormen van het aardoppervlak en daarmee tevens de bodemligging
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Morfologie

De vormen van het landschap
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10924

morfologie

in paleontologie: de vorm van een organisme als geheel of in zijn algemene kenmerken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11177

morfologie

leer van vorm en bouw (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/morfologie

morfologie

De vorm en structuur van een organisme of een deel van een organisme. De studie van vorm en structuur.
Gevonden op http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

morfologie

morfologie:wetenschap van de vorm of de bouw van planten en dieren.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

morfologie

De leer van de vorm en structuur van een soort, met speciale aandacht voor uiterlijke kenmerken.
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&selected=definiti

Morfologie

De morfologie heeft betrekking op de vormveranderingen binnen woorden, zoals vervoegingen van werkwoorden en verbuigingen van zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. Van veel grondwoorden kunnen met behulp van prefixen, suffixen en samenstellingen nieuwe woorden met een verwante, maar toch andere betekenis afgeleid worden (derivatiemo...
Gevonden op http://www.taalexpert.nl/begrippenlijst.aspx

Morfologie

De structuur en vorm van planten en dieren.
Gevonden op https://www.geokring.nl/informatie/geo-lexicon
Geen exacte overeenkomst gevonden.