Zoek op

motivatie

rechtswetenschap: het motiveren of gemotiveerd zijn; aandrift waardoor een persoon zich tot een bepaalde zaak kan zetten. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/motivatie

motivatie

de motivatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [moti'va(t)si] Verbuigingen:   motivatie|s (meerv.) wens om iets dat je wilt ook werkelijk te doen Voorbeelden:   `de intrinsieke motivatie van de leerlingen`, `Oppervlakkige belangstelling is genoeg om aan de opl...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/motivatie

MOTIVATIE

1) Aandrift 2) Beweegreden 3) Drijfveer 4) Innerlijke drijfveer 5) Motief 6) Motivering 7) Persoonlijke drijfveer 8) Reden 9) Stimulans 10) Verklaring van beweegredenen
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MOTIVATIE/1

Motivatie

Motivatie is datgene wat een individu tot bepaald gedrag drijft. Motivatie heeft invloed op de initiatie, richting, intensiteit en volharding van het menselijk gedrag. Motivatie ontstaat uit een samenspel tussen de biologische (aangeboren) en cultuurafhankelijke (aangeleerde) eigenschappen van een individu en de omgeving van dat individu. Zo kan h...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Motivatie

motivatie

De bereidheid van medewerkers om zich in te zetten voor de realisatie van vooropgestelde doelstellingen.
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

Motivatie

Een gezonde instelling ten opzichte van de eisen die het dagelijks leven aan mensen stelt, zoals leren, presteren, werken en sociaal gedrag hangt voor een belangrijk deel af van de motivatie. Het begrip zelf heeft overigens meerdere dimensies en wordt niet door iedereen op dezelfde manier gedefinieerd. Al met al zijn de sociale wetenschappen het .....
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/psychologie/motivatie

motivatie

zin om iets te doen vb: zijn motivatie om iets te leren is groot
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=motivatie

Motivatie

Een innerlijke drang die mensen aanzet tot actie. Een toestand waarin het individu de noodzaak voelt om tot actie over te gaan teneinde omstandigheden/dingen te wijzigen, en dergelijke.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Motivatie

Begrip dat verwijst naar een geheel van factoren die maken dat de mens een bepaalde handeling stelt of nalaat ze te stellen. Motivatie is een term die in de psychologie gebruikt wordt voor de innerlijke gesteldheid waardoor een levend wezen tot zekere activiteiten komt. Het onderzoek van de motivatie vormt een van de centrale probleemgebieden van d...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10587

Motivatie

de prikkel die mensen ertoe beweegt om iets te doen of na te streven
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10635
Geen exacte overeenkomst gevonden.