Zoek op

motief

procesrecht: rechtsoverweging in een vonnis of arrest;reden. Bijv. `de advocaten van de drie verdachten van de moord op ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/motief

motief

strafrecht: beweegreden. Bijv. de advocaten van de drie verdachten van de moord op de 16-jarige Nijmeegse vwo-scholiere Maja ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/motief

motief

Kort muzikaal idee, melodisch, harmonisch, ritmisch of elke mogelijke combinatie van die drie. Kleinste bouwsteen van een compositie.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/klassieke-muziek/motief

motief

Als juridische term komt 'motief' met name voor in het strafrecht . Het is dan een beweegreden waardoor iemand tot zijn of haar misdaad kwam. Een ander gebruik van de term verwijst naar de overwegingen van de rechter in het vonnis of arrest .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/motief

motief

het motief zelfst.naamw.Uitspraak:   [moˈtif] Verbuigingen:   mo|tieven (meerv.) 1) reden waarom je iets doet Voorbeeld:   `het motief voor zijn daad`Synoniemen:   drijfveer, beweegreden 2) tekeningetje dat steeds wordt herhaald ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/motief

MOTIEF

1) Aanleiding 2) Aanleiding tot een misdrijf 3) Argument 4) Bepaald gegeven 5) Beweeggrond 6) Beweegreden 7) Bewijsgrond 8) Dessin 9) Drijfveer 10) Gedachte 11) Gedeelte van een muzikale zin 12) Grond 13) Grondpatroon 14) Klein stukje muziek van een paar tonen 15) Klein werkje (muziek) 16) Kort melodisch of ritmisch gegeven (muz.) 17) Motivatie 18)...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MOTIEF/1

Motief

[literatuur] - In de literatuur wordt motief gebruikt in een enge en een ruime betekenis. In ruime zin slaat het op een onderwerp dat in verscheidene literaire werken, vaak uit heel verschillende tijden, wordt behandeld. Voorbeelden zijn het dubbelgangersmotief, het motief van de vadermoord, het onbewoonde eiland, het manne...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Motief_(literatuur)

Motief

[muziek] - Een motief is in de muziek een gedeelte van een thema, dat een karakteristiek ritme en melodisch of harmonisch materiaal bevat. Het is het kleinste element van de muzikale zinsontleding. Thema`s zijn vaak uit meerdere motieven opgebouwd. De frasering doet de waarde van de motieven uitkomen. Indien een korte melod...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Motief_(muziek)

Motief

[patroon] - Een motief is een vorm of figuur die als basis dient voor het bekleden of versieren van bouwelementen, stoffen, papier of behang. Het motief wordt vele malen en op een regelmatige manier herhaald. Veel voorkomende motieven komen uit de bloemenwereld of zijn gebaseerd op Keltische tekeningen. Een eiwitmotief is e...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Motief_(patroon)

motief

Over wat precies onder motief moet worden verstaan, bestaat binnen de literatuurwetenschap nauwelijks overeenstemming. In de Nederlandse theoretische literatuur overheerst het structurele motiefbegrip dat als volgt is te omschrijven: een motief is de kleinste onherleidbare structurele eenheid in een tekst waaraan een betekenis kan worden toegekend ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Motief

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (...ven), beweeggrond, beweegreden; prikkel, spoorslag.
*...TIVEREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik motiveerde, heb gemotiveerd), met redenen omkleeden, staven; een gemotiveerd antwoord, besluit.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

motief

beweegreden - Jaar van herkomst: 1351-1400 (MNW )
onderwerp van kunstwerk of muziek - Jaar van herkomst: 1667 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

motief

woord, zinsnede of (abstract) begrip dat enkele malen terugkeert in een verhaal of gedicht. Al naar gelang vorm en inhoud onderscheiden we statische en dynamische verhaalmotieven, compositiemotieven, leidmotieven en literair-historische motieven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

motief

Vorm, figuur die op regelmatige wijze herhaald wordt of veelvuldig wordt toegepast bij gebouwen en allerlei objecten. Zie ook meander.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

motief

In een verhalende tekst van enige omvang kunnen we in de regel enkele motieven onderkennen. Onder motieven verstaan we elementen die in het verhaal verschillende keren terugkomen, in dezelfde of in iets gewijzigde vorm, en die verband houden met de hoofdthematiek in het verhaal . Deze verhaalelementen kunnen van verschillende aard zijn: gebeu...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10167

Motief

1. element dat door herhaling betekenis krijgt; 2. In textiel: dessin, patroon; 3. in muziek: melodisch of ritmisch element dat als bouwsteen van een compositie gebruikt wordt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

Motief

Bouwsteen van twee tonen tot enkele maten, als structuurelement van een zin
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10928

motief

argument, drijfveer; vorm in kunst of muziek (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/motief

Motief

Kleinste thematisch betekenisvolle bestanddeel van een muziekstuk. Meer motieven vormen een thema
Gevonden op http://www.hoorn.be/muziektermen.htm

motief

waarom je het doet of vindt vb: welk motief heb je voor deze daad? Synoniemen: grond reden argument overweging
herhaald figuurtje dat dient als versiering vb: de gordijnen hadden een bloemmotief Synoniem: patroon
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=motief

Motief

Reden om een bepaalde actie te ondernemen, een koopmotief is dus de reden om een bepaald product te kopen. Zie `Drijfveer`. Zie `Koopmotief`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Motief

[Muziek] Kleinste muzikale bouwsteen: een kernachtig element. Een motief kan op allerlei manieren veranderen
Gevonden op https://quizlet.com/105348285/muziek-flash-cards/

motief

[Geschiedenis] reden
Gevonden op https://quizlet.com/114141110/geschiedenis-flash-cards/

motief

woord, zinsnede of (abstract) begrip dat enkele malen terugkeert in een verhaal of gedicht. Al naar gelang vorm en inhoud onderscheiden we statische en dynamische verhaalmotieven, compositiemotieven, leidmotieven en literair-historische motieven.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.