Zoek op

multidisciplinair

multidisciplinair bijv.naamw.Uitspraak:   [mʏltidisipli'nɛ:r] als er mensen met verschillende beroepen bij betrokken zijn Voorbeelden:   `een multidisciplinaire aanpak van het onderzoek`, `een multidisciplinaire polikliniek waar een oncoloog, een psycholoog en een s...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/multidisciplinair

Multidisciplinair

Een multidisciplinaire activiteit is een activiteit, zoals bepaalde vormen van wetenschap en kunst, waarbij kennis vanuit meerdere disciplines gecombineerd wordt ingezet om de activiteit te voltooien. ==Multidisciplinaire wetenschap== Om een bepaald onderwerp vanuit meerdere perspectieven te kunnen onderzoeken, of om een bepaalde technologie te ku...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Multidisciplinair

multidisciplinair

•betrekking hebbend op meerdere disciplines.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/multidisciplinair

multidisciplinair

betrekking hebbend op een aantal vakken; multi: vele, veelvoudig; discipline: tak van wetenschap, kunst, sport
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

multidisciplinair

bestaande uit verschillende beroepsgroepen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

Multidisciplinair

van verschillende disciplines (met verschillende opleidingen en vaardigheden)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11070

Multidisciplinair

Betrekking hebbend op een aantal takken van wetenschap
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Multidisciplinair

Een kennisgebied dat is opgebouwd uit delen van andere wetenschappen (marketing bestaat bijvoorbeeld uit een stuk: economie, psychologie, sociologie etc.). Een verwant begrip is interdisciplinair: een kennisgebied dat verklaringen zoekt voor een verschijnsel met behulp van diverse wetenschappen. Dus: het gebruik maken van kenniselementen van andere...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

multidisciplinair

[Nederlands] wat betrekking heeft op verschillende taken van de wetenschap
Gevonden op https://quizlet.com/110100505/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.