Zoek op

multiplier

de multiplier zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   ['mʏltiplɑjər] Verbuigingen:   multiplier|s (meerv.) getal waarmee een ander getal wordt vermenigvuldigd Synoniem:   vermenigvuldigingsfactor © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'multip...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/multiplier

Multiplier

De multiplier is een getal waar­mee je de verandering van een autono­me groot­heid moet vermenigvuldigen om het effect op de productie Y te vinden.
Gevonden op https://www.finler.nl/multiplier/

Multiplier

[economie] - In de economie is een multiplier een factor van proportionaliteit die meet hoeveel een endogene variabele in reactie op een verandering in enige exogene variabele verandert. Stel bijvoorbeeld dat een één-eenheid verandering in enige variabele x er voor zorgt dat een andere variabele y met M eenheden verandert...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Multiplier_(economie)

Multiplier

Landelijk of per bevoegde overheid: de totale financiële inzet van de markt en de overheid, gedeeld door de bijdrage van de overheid. De bijdrage van de markt berust deels op schattingen, want deze wordt niet verplicht gerapporteerd, in het bijzonder bij onderzoeken zonder vervolg.
Gevonden op http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0260-Bodemverontre

multiplier

De multiplier is de factor die aangeeft met hoeveel elke gulden kan worden vermenigvuldigd in het toerisme. De multiplier geeft het economisch effect aan van het toerisme. We noemen dit ook wel het economisch sneeuwbaleffect.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

Multiplier

Engels voor vermenigvuldiger. Analoge vermenigvuldigers zijn schakelingen die in de meest eenvoudige uitvoering het wiskundige product berekenen van twee analoge spanningen Ux en Uy. De spanning op de uitgang, Uo wordt dus gegeven door de wiskundige formule: Uo = C * Ux * Uy De spanning op de uitgang is gelijk aan het product van de twee ingangsspa...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10511

Multiplier

Het verschijnsel dat de uiteindelijke groei van het nationaal inkomen hoger kan zijn dan de aanvankelijke, autonome stijging van de effectieve vraag. Een besluit van de ondernemingen om meer te gaan investeren, betekent concreet dat zij bij andere ondernemingen meer kapitaalgoederen, zoals machines en transportmiddelen, gaan kopen. Omdat er in een ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10762

Multiplier

Het getal dat aangeeft in welke mate het nationaal inkomen verandert als de autonome bestedingen worden veranderd.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/multiplier

multiplier

is het getal dat aangeeft in welke mate het nationaal inkomen verandert als de autonome bestedingen worden veranderd. De multiplier van een gesloten model zonder overheid luidt meestal 1-(1-c) en de multiplier van een open model met een overheid heeft min of meer de vorm: 1-(1-c+cb+...
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip03.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.