Zoek op

nadeelcompensatie

aansprakelijkheidsrecht: buitenwettelijke schadevergoeding bij overheidsdaad, ook al is die op zichzelf rechtmatig. Bijv. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie

Het stelsel van nadeelcompensatie in Nederland is een buitenwettelijk bestuursrechtelijk schadevergoedingsstelsel op basis waarvan een bestuursorgaan, onder voorwaarden, verplicht is tot het vergoeden van de onevenredige nadelen die rechtmatige handelingen in het kader van de uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid bij derde...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Nadeelcompensatie
Geen exacte overeenkomst gevonden.