Zoek op

oblaat

vermogensrecht: de aangezochte persoon tot wie een aanbod is gericht of een kloosterling die een tijdelijke gelofte heeft ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/oblaat

OBLAAT

1) Aangezochte 2) Gewijde hostie 3) Hostie 4) Kloosterkind 5) Lekebroeder zonder eeuwig bindende gelofte 6) Lid van een religieuze stichting 7) Ouwel 8) Persoon tot wie een aanbod is gericht 9) Religieus persoon
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OBLAAT/1

oblaat

lid van een religieuze orde dat geen geloften maar een verklaring van toewijding (<i>oblatie<-i>) aan de kloosteroverste heeft afgelegd; ook: lid van een oude kloosterorde, met name die van de benedictijnen, die buiten het klooster leeft en werkt
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/oblaat

Oblaat

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. ouwel; gewijd avondmaalsbrood.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0018.htm

Oblaat

Let op: Spelling van 1858 Oblate, een dun gebak van meel en water, dienende om brieven te verzegelen, ouwel; ook het misbrood, bij het gebruiken van het heilige avondmaal, in de Roomsch-Katholijke kerk
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

oblaat

hostie (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/oblaat
Geen exacte overeenkomst gevonden.