Zoek op

Octosyllabe

Een achtlettergrepig woord. Een achtlettergrepig vers. Een achtlettergrepige versregel.
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_o.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.