Zoek op

fabel

Een moraliserend-didactisch dierenverhaal, bijvoorbeeld van de Griek Aesopus of de Fransman La Fontaine .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/literatuur-internationaal/fabel

fabel

de fabel zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ˈfabəl] Verbuigingen:   fabel|s (meerv.) verzonnen verhaal met een moraal waarin dieren de hoofdrol spelen Voorbeeld:   `de fabels van Aesopus` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'fabel
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/fabel

FABEL

1) Bedenksel 2) Dichtsoort 3) Dierensprookje 4) Dierenverhaal 5) Epiek 6) Fictie 7) Gefantaseerd verhaal 8) Kletspraat 9) Korte inhoud 10) Korte vertelling 11) Leugen 12) Moraliserend verhaal 13) Moraliserende vertelling 14) Mythe 15) Ongegrond verhaal 16) Ongeloofwaardig verhaal 17) Onwaarschijnlijk verhaal 18) Parabel 19) Praatje zonder grond 20)...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/FABEL/1

fabel

verhaal over dieren waarin een levensles is opgenomen
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Fabel

Een verhaal in dichtvorm behorende tot het beschouwende of didactische genre De fabel is van allegorische aard en bevat een moraal (levensles) De hoofdpersonen zijn in hoofdzaak dieren. Bijvoorbeeld: de fabels van Lafontaine. De eerst bekende dichter, die als schrijver van fabels te boek staat, is de Griek Aesopus (6e eeuw v.G.T.) Van zijn fabels z...
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_f.htm

Fabel

Een fabel, in het Grieks ainos (prijzenswaardig exempel), in het Latijn fabula (afgeleid van fari = spreken; vergelijk mythe, sage en sprookje) is een korte, verzonnen vertelling die een zedenles aanschouwelijk voorstelt. Er bestaan verschillende subgenres, maar het bekendste is het dierdicht, waarin menselijke eigenschappen naar dieren getranspon...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Fabel

fabel

•Moraliserend verhaal met dieren als hoofdpersoon
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/fabel

Fabel

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-s, -en), verdichtsel, verdicht verhaal; zie FABELLEER; parabel; [figuurlijk] logen, al wat gij daar zegt is slechts een -.
~ACHTIG, [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] (-er, -st), naar eene fabel gelijkende; het is - schoon.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0009.htm

fabel

vertelling, verzinsel
Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Fabel

Let op: Spelling van 1858 verdichtsel, sprookje; ook, eene versierde vertelling, met een zedelijk doel. Zie fabula
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

fabel

I. dierenverhaal (met een les of moraal); II. in oppositie tot sujet een door de lezer chronologisch gereconstrueerd verhaal.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

fabel

1.een kort gedicht waarin dieren als denkende wezens worden voorgesteld en waarin aan het slot een moraal zit. Bekend is de middelnederlandse fabelbundel Esopet,een vertaling van de verzameling Latijnse fabels van Aesopus.
2. de korte inhoud van een drama of roman.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10167

Fabel

een logisch-chronologische loop van de gebeurtenissen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10855

Fabel

Een fabel is een kort moraliserend verhaal. In een fabel komen meestal pratende dieren als handelende personen voor. Voorwerpen of zelfs planten kunnen echter ook als karakter voorkomen. De karakters hebben meestal een specifieke karaktertrek die sterk uitvergroot is. Fabels maken deel uit van tradities van vele volkeren. Ze komen ook al lange tijd...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Fabel

fabel

verzonnen verhaal met dieren die als mensen handelen; verzinsel (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/fabel

fabel

dierverhaal waarin dieren zich gedragen als mensen vb: in de fabel haalt Reinaart de vos haalt een paar slimme streken uit
fabeltje [kletspraat, iets wat niet waar is]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=fabel

Fabel

Een korte moraliserende vertelling waarin dieren en of zaken als handelende personen optreden. Fabel als de fabel van een gedicht heeft een andere betekenis namelijk de zakelijke inhoud.
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/44_Fabel.html

Fabel

kort verhaal(proza-poëzie) waarin een levensles(moraal) wordt gegeven.
Gevonden op http://www.scholieren.com/werkstukken/15334

Fabel

verhaal in zijn logische en chronologische samenhang.
Gevonden op http://www.scholieren.com/werkstukken/15334

Fabel

Een fantasieverhaal met een moraal, een levensles dus, waarin dieren een hoofdrol spelen. Al vanaf de Middeleeuwen gebruikt men fabels om het doen en laten van bepaalde personen aan de kaak te stellen. Het is een veilige manier om kritiek te uiten, want niemand kan bewijzen dat je hem of haar bedoelt.
Gevonden op http://www.scholieren.com/werkstukken/22585

Fabel

[Literatuur] Een genre van de Epische-didactiek. Een kort verhaal over dieren waarin een levensles wordt gegeven. (Poëzie of Proza)
Gevonden op https://quizlet.com/107449200/literatuur-begrippen-hoofdstuk-9-flash-cards/

fabel

I. dierenverhaal (met een les of moraal); II. in oppositie tot sujet een door de lezer chronologisch gereconstrueerd verhaal.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.