Zoek op

offshore

offshore bijv.naamw.Uitspraak:   [ɔf'ʃo:r] in zee Voorbeelden:   `offshore windparken`, `offshore oliewinning` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'offshore' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/offshore

OFFSHORE

1) Buitengaats 2) Buitengaats (engels) 3) Voor de kust (engels)
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OFFSHORE/1

offshore

(ITIL Servicestrategie) Dienstverlening vanuit een locatie buiten het land waar de klant is gevestigd, vaak in een ander continent. Dit kan de levering van een IT- dienst zijn, of ondersteunende functies zoals een servicedesk. Zie ook onshore, near-shore.
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

Offshore

Offshore (Engels: weg van de kust), ook wel als buitengaats of aflandig aangeduid, is de aanduiding van activiteiten die plaatsvinden op enige afstand van de kust, meestal gericht op exploratie en winning van olie en gas, maar in toenemende mate ook van windenergie en aquacultuur. Het is onder te verdelen in een mijnbouwdeel met olie- en gasplatfo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Offshore

offshore

•niet op het vaste land. •in de informatietechnologie wordt dit gebruikt om een niet-westers land aan te duiden.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/offshore

Offshore

Deel van het Nederlands continentaal plat dat aan de zeezijde van de 12-mijlszone ligt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10235

offshore

Syn.: aflandig Def.: op volle zee plaatsvindend of zeewaarts gericht Toelichting: ook gebruikt om activiteiten op volle zee aan te duiden bv. gas- en energiewinning als offshore activiteiten
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

offshore

Een ingeburgerde Engelse term waarmee de zone tussen kustwateren (meestal enkele kilometers uit de kust) totaan de rand van het continentale plat wordt aangeduid, maar hier betrekking heeft op de ecologische scheiding die tussen zeevogelgroepen gemaakt kan worden: 1) kustgebonden soorten, 2) soorten die offshore voorkomen, 3) soorten die pelagisch ...
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&selected=definiti

Offshore

=`aflandig`; op volle zee plaatsvindend of zeewaarts gericht (bv. van wind); ook gebruikt om activiteiten op volle zee aan te duiden bv. gas- en energiewinning als offshore activiteiten
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

offshore

[Nederlands] voor de kust, in zee
Gevonden op https://quizlet.com/30171994/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.