Zoek op

consensus

verbintenissenrecht: Latijn: overeenstemming, akkoord, wilsovereenstemming. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=consensus

consensus

verbintenissenrecht: wederzijdse instemming van partijen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/consensus

consensus

de consensus zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [kɔnˈsɛnzus] situatie dat je samen dezelfde mening hebt Voorbeeld:   `consensus bereiken over een meningsverschil` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'consensus' komt voor in de Woordenlijst N...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/consensus

CONSENSUS

1) Algemene gelijkheid van opvatting 2) Algemene gelijkheid vanafvalling 3) Alom heersende mening 4) Eensgezindheid 5) Gelijkheid van meningen 6) Heersende mening 7) Instemming 8) Overeenkomst 9) Overeenstemming 10) Publieke mening 11) Wilsovereenstemming
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONSENSUS/1

Consensus

Er is sprake van consensus wanneer de leden van een groep of gemeenschap een breedgedragen overeenstemming hebben bereikt. Het wordt vaak toegepast in internationale organisaties en in democratieën. Er wordt net zo lang onderhandeld over geschilpunten totdat er een formule is gevonden die voor elke deelnemer aanvaardbaar is. Er wordt niet gestemd...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Consensus

consensus

•overeenstemming binnen een gemeenschap, een groepering. •de methode om binnen een groepering een gezamelijke overeenstemming te bereiken.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/consensus

consensus

Een overeenkomst
Gevonden op http://people.zeelandnet.nl/jakkes/

Consensus

Consensus (voluit: Consensus Decision-making) is de naam die men buiten de integratieve psychologie begint te geven aan een overlegsysteem waarbij integratie centraal staat, eerder dan (democratische) keuze.
Synoniemen - Verwante begrippen - Synergie
Gevonden op http://psy.cc/psy/wiki/pmwiki.php?n=Begrippen.Consensus

consensus

eenstemmigheid
Jaar van herkomst: 1847 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Consensus

De gemiddelde verwachting van een groep analisten. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/consensus.htm

Consensus

Van consensus is sprake als de leden van een bepaalde groep of gemeenschap gezamenlijk een overeenstemming hebben bereikt. Consensus betekent dus net zoveel als overeenstemming, gelijke visie, alom heersende mening. Bij consensus wordt er onderhandeld over bepaalde voorstellen totdat elk persoon zich kan vinden in de manier van aanpak van deze voor...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Consensus

consensus

overeenstemming van gevoelens (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/consensus

consensus

het met elkaar eens zijn vb: we hebben in die vergadering geen consensus bereikt Synoniem: overeenstemming
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=consensus

Consensus

Algemene gelijkheid van opvatting
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Consensus

Gelijkvoelendheid, van gelijke mening, gelijke visie, of gelijkgestemdheid.
Wanneer er een consensus ontstaat over de meest fundamentele normen en waarden, kunnen alle andere normen en waarden hieruit afgeleid en hieraan getoetst worden.
Gevonden op http://www.universele-beschaving.nl/Universele_beschaving__definit/body_uni

consensus

[Nederlands] overeenstemming van gevoelens of opvattingen
Gevonden op https://quizlet.com/58694094/nederlands-flash-cards/

consensus

[Management-en-organisatie] de meerderheid beslist op voorwaarde dat de minderheid het besluit accepteert
Gevonden op https://quizlet.com/98854089/management-en-organisatie-begrippen-hoofdstuk-

Consensus

Het komen tot een consensus is het komen tot overeenstemming tussen twee of meerdere partijen. Dit wil niet zeggen dat alle partijen voor de honderd procent akkoord gaan met de oplossingen voor de geschilpunten maar men kan zich vinden in het compromis. Men mag dit zeker niet verwarren met unanimiteit waar partijen een volledig en éénzijdig plan ...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/consensus/
Geen exacte overeenkomst gevonden.