Zoek op

Omzetbonus

Sommige leveranciers kennen een zogenaamde omzetbonus. Dit houdt in dat afnemers van deze leverancier na het verstrijken van een bepaalde periode (meestal één jaar) een bonus krijgen toebedeeld op basis van afgenomen hoeveelheden. Het doel van deze omzetbonus is enerzijds een stuk klantenbinding en anderzijds de afnemer te stimuleren tot grotere ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Omzetbonus

Korting wegens (een) grote afname, die pas na afloop van een bepaalde periode wordt verstrekt (ontvangen) als het totaal van de goederentransacties in die periode boven een bepaald bedrag ligt. Zie `Prijskortingen`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.