Zoek op

onderneming

groei en conjunctuur, markten en prijzen: op winst gerichte organisatie die duurzaam aan het handelsverkeer deelneemt, bereidt ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=onderneming

onderneming

ondernemingsrecht: op winst gerichte organisatie die duurzaam aan het handelsverkeer deelneemt, bereidt is de risico`s van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=onderneming

onderneming

ondernemingsrecht: op winst gerichte organisatie die duurzaam aan het handelsverkeer deelneemt, bereid is de risico`s van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/onderneming

onderneming

de onderneming zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɔndərˈnemɪŋ] Verbuigingen:   onderneming|en (meerv.) 1) commercieel bedrijf Voorbeeld:   `begrafenisonderneming`Synoniem:   zaak 2) reeks taken Voorbeeld:   `Een ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/onderneming

ONDERNEMING

1) Aanpak 2) Aanslag 3) Bedrijf 4) Beproeving 5) Concern 6) Corporatie 7) Coöperatie 8) Firma 9) Geschiedenis 10) Handelsbedrijf 11) Handelshuis 12) Handelsmaatschappij 13) Handelsonderneming 14) Handelsvennootschap 15) Handelsvereniging 16) Handelszaak 17) Karwei 18) Maatschap 19) Maatschappij 20) Nering 21) Ontwerp 22) Operatie 23) Organisatie 2...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ONDERNEMING/1

onderneming

•een organisatie. •een gewichtige zaak die men op zich neemt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/onderneming

Onderneming

De statistische eenheid van het productiestelsel van de EU, bestaande uit de kleinste combinatie van juridische eenheden (of hun equivalent). Het is een organisatorische eenheid die goederen en diensten voortbrengt en die een zekere zelfstandige beslissingsbevoegdheid heeft, met name ten aanzien van de bestemming van haar vlottende middelen. Zij ka...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=2340

Onderneming

Andere benaming voor bedrijf.
De naam onderneming benadrukt dat een bedrijf activiteiten onderneemt die een vernieuwend karakter hebben en waarbij het bedrijf bewust risico’s loopt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10043

Onderneming

Organisatorisch verband, gericht op duurzame deelname aan het economisch verkeer met behulp van arbeid en kapitaal en met oogmerk winst te behalen (objectief begrip). Daaronder valt ook het zelfstandig uitgeoefend beroep waarbij het accent meer op de persoonlijke bekwaamheid van de ondernemer ligt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Onderneming

Bedrijfshuishouding die de onzekerheid ten aanzien van de uitkomsten van het productieproces aanvaardt en die streeft naar de maximalisatie van de doelstelling.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/onderneming

Onderneming

Instituut met als doel om winst te maken door de uitoefening van een bedrijf. Activiteit van grote omvang die zekere risico’s met zich draagt.
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

onderneming

plaats waar men iets maakt of doet om geld te verdienen vb: in deze onderneming maakt men computers
die reis is een hele onderneming [je moet er veel voor regelen]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=onderneming

Onderneming

(1) 1) Een onderneming is een organisatie (bedrijfshuishouding) bestaande uit een of meer bedrijfshuishoudingen met het doel via de maatschappelijke voortbrenging winst te maken.
2) Activiteit van grote omvang die zekere risico`s met zich draagt.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Onderneming

(2) Een onderneming wordt ook wel een bedrijf genoemd en is er op gericht om winst te maken. Binnen een onderneming is het streven naar winst het belangrijkste doel. Om dit doel te bereiken werken ondernemers zo efficint mogelijk. Hierbij letten zij vooral op de prijs van de inkoop, de plaats van hun bedrijf, het product dat ze verkopen en de promo...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Onderneming

[Nederlands] Bedrijf
Gevonden op https://quizlet.com/102450340/nederlands-flash-cards/

Onderneming

[Management-en-organisatie] Een bedrijf met winst maken als hoofddoel
Gevonden op https://quizlet.com/98532076/hoofdstuk-1-management-en-logistiek-flash-card

Onderneming

De onderneming is een ander woord voor bedrijf. Hiermee worden commerciële activiteiten verricht die zijn gericht op winst. Dat wordt behaald door het verkopen en leveren van goederen of diensten. Rechtspersonen die een onderneming hebben zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Ook stichtingen en verenigingen kunnen ondernemingen hebben. Z...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/onderneming/
Geen exacte overeenkomst gevonden.