Zoek op

knooppunt

het knooppunt zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈknopʏnt] Verbuigingen:   knooppunt|en (meerv.) plaats waar veel wegen of spoorlijnen samenkomen © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'knooppunt' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/knooppunt

KNOOPPUNT

1) Bron van moeilijkheden 2) Centrum 3) Deel van een snelweg 4) Knelpunt 5) Kruising 6) Kruising van autosnelwegen 7) Kruispunt 8) Kruispunt van wegen 9) Plaats waar wegen samenkomen 10) Punt van samenkomst
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KNOOPPUNT/1

Knooppunt

Punt waarop de maan het vlak waarin de aarde ronddraait kruist. Als de maan van onder het vlak komt spreken we van een stijgende knoop, komt de maan van boven het vlak dan is het een dalende knoop.
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/K.html

Knooppunt

[verkeer] - Door knooppunten aan te leggen waar wegen kruisen kan het verkeer van richting veranderen zonder te hoeven stoppen bij een gelijkvloers kruispunt. Door de hoge snelheid van de voertuigen op de wegen waar knooppunten voorkomen dienen bochten niet te krap te zijn. Uit financiële overweging wordt vermeden overmati...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Knooppunt_(verkeer)

Knooppunt

[wiskunde] - Een vertex of knooppunt is het punt waar twee rechte stukken van een open of gesloten veelhoek bij elkaar komen. In de grafentheorie wordt het ook wel kortweg een knoop genoemd. In 3D computer graphics is een vertex een punt in de driedimensionale ruimte op een zekere plaats. Deze plaats wordt in het algemeen a...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Knooppunt_(wiskunde)

knooppunt

bij de schokkervisserij: het punt van samenkomst van waldraad, ankerketting en visdraad waaraan ook het springslot bevestigd is. In het Duits Fixpunkt genoemd. In het Nederlands schijnt men wel van het slot te spreken
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=klu

knooppunt

Plaats waar goederen of laadeenheden tussen de verschillende modaliteiten worden uitgewisseld.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_mainpo.htm

knooppunt

Plaats waar goederen of laadeenheden tussen de verschillende modaliteiten worden uitgewisseld.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_verkee.htm

Knooppunt

Een punt waar een elektrische geleider zich splitst in twee of meer andere geleiders. Een van de wetten van Kirchhoff stelt dat de algebraïsche som van alle stromen die in een knooppunt samenkomen gelijk moet zijn aan nul.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10511

knooppunt

(a) Punt waar 2 of meer lijnstukken, kettingen of strings in een polygoonnetwerk met elkaar verbonden zijn. (b) Punt in een polygoon, waar de code wijzigt. Engels: node Frans: noeud Duits: Knoten
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10770

knooppunt

Def.: hoekpunt van een (driehoekig) element in een eindigelementen model.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

knooppunt

Def.: hoekpunt van een gridcel in een rooster-gecentreerd netwerk.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

knooppunt

Def.: punt waar verschillende waterwegen samenkomen in een hydrodynamisch model.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

knooppunt

Syn.: vakbegrenzing Def.: een virtuele aanduiding van een punt in een water dat de begrenzing vormt van een vak, een (vaar-)weg of een waterloop
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Knooppunt

Een knooppunt is een kruising van twee stroomwegen waartussen ongelijkvloerse uitwisseling mogelijk is. Deze stroomwegen kunnen regionale of nationale stroomwegen zijn. Deze stroomwegen zijn ingericht als autoweg of als autosnelweg. In Nederland wordt de term knooppunt ook gebruikt voor belangrijke aansluitingen van auto(snel)wegen die niet aan de ...
Gevonden op http://www.wegenwiki.nl/Knooppunt
Geen exacte overeenkomst gevonden.