Zoek op

Ontwikkelingsdoelen

Ontwikkelingsdoelen zijn in het Vlaamse onderwijs een geheel van doelen die de overheid wenselijk acht voor zo veel mogelijk leerlingen van een leerlingenpopulatie. In tegenstelling tot eindtermen, die als geheel vastgelegd worden voor een bepaald moment in de opleiding van jongeren, ligt bij de ontwikkelingsdoelen de klemtoon op het aanbieden van...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ontwikkelingsdoelen

ontwikkelingsdoelen

Aan kleuterscholen en aan het buitengewoon onderwijs legt de Vlaamse overheid ontwikkelingsdoelen op. Dat zijn minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de onderwijsoverheid wenselijk acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie. De school moet ernaar streven ze te bereiken - en de inspectie gaat na in hoeverre dit ...
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k
Geen exacte overeenkomst gevonden.