Zoek op

Eindtermen

Eindtermen zijn beknopte omschrijvingen van de kennis, inzichten en vaardigheden waarover een leerling of student aan het eind van een opleiding minimaal zou moeten beschikken. Anders gezegd: het streefdoel van wat een leerling, student of cursist `kent, snapt en kan` na voltooiing van een opleiding of cursus. In het Engels spreekt men van ‘st.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Eindtermen

eindtermen

In Nederland: Omschrijvingen van de kennis en vaardigheden waarover een leerling of student aan het eind van ieder onderwijsniveau moet beschikken. Er zijn zowel eindtermen voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het hoger onderwijs als de volwassenenducatie. De eindtermen voor het basisonderwijs worden kerndoelen genoemd. De eindtermen ...
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k

Eindtermen

Definitie van de kennis, vaardigheden en competenties die van deelnemers op elk van de kwalificatieniveaus worden verwacht
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10035

Eindtermen

Omschreven kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshoudingen, waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Eindtermen

Omschreven kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshoudingen, waarover degene die de opleiding voltooit, moet beschikken.
Gevonden op https://www.mboraad.nl/begrippenlijst
Geen exacte overeenkomst gevonden.