Zoek op

leerplan

het leerplan zelfst.naamw.Uitspraak:   ['lerplɑn] Verbuigingen:   leerplan|nen (meerv.) gedetailleerde beschrijving van de leerstof en de verdeling ervan over de leerjaren van een opleiding © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'leerplan' ko...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/leerplan

LEERPLAN

1) Indeling van de leerstof 2) Indeling van de lesstof 3) Methode 4) Onderwijskundig schema 5) Onderwijsleerpakket 6) Onderwijsprogramma 7) Schema 8) Schoolplan 9) Schoolwerkplan
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LEERPLAN/1

Leerplan

Een leerplan of curriculum omschrijft de leerdoelen en eindtermen die de leerlingen voor een bepaald vak moeten behalen. ==Vlaanderen== In Vlaanderen is het een wettelijk verplicht document. Met andere woorden, men kan in Vlaanderen geen (door de overheid gesubsidieerd en erkend) onderricht geven als daarvoor geen goedgekeurd leerplan bestaat. Con...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Leerplan

leerplan

Overzicht van leerstof die in de klas moet worden behandeld. Alle Vlaamse scholen zijn verplicht een door de overheid goedgekeurd leerplan te volgen. De belangrijkste voorwaarde voor goedkeuring van een leerplan is dat de ontwikkelingsdoelen of eindtermen die de overheid voor het lager (lo) en secundair onderwijs heeft laten opstellen, er herkenbaa...
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k

leerplan

een plan om kinderen de einddoelen van een opleiding te laten halen vb: in het leerplan staat dat jullie 2 uur per week geschiedenis hebben
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=leerplan
Geen exacte overeenkomst gevonden.