Zoek op

opdrachtnemer

overeenkomstenrecht: de partij die een opdracht aanvaardt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/opdrachtnemer

Opdrachtnemer

Degene die zich jegens een opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van een overeenkomst van opdracht. Op grond van art. 7:401 van het Burgerlijk Wetboek dient hij bij de uitvoering van deze werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen. Zie ook `Adviseur`, `Bemiddelaar`, `Makelaar`, Nazorgplich...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Opdrachtnemer

Degene die zich jegens een opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van een overeenkomst van opdracht. Op grond van art. 7:401 van het Burgerlijk Wetboek dient hij bij de uitvoering van deze werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen. ~ Zie ook: Adviseur, Bemiddelaar, Makelaar, Nazorgpli...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10752

opdrachtnemer

Syn.: aannemer Def.: rechtspersoon die in aanmerking komt om tegen vergoeding een opdracht uit te voeren.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Opdrachtnemer

De natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht uitvoert.
Gevonden op https://www.railalert.nl/download/type/document/id/41
Geen exacte overeenkomst gevonden.