Zoek op

beschikbaarheid

beschikbaarheid zelfst.naamw. De mogelijkheid om, indien nodig te kunnen beschikken over mensen, diensten of hulpmiddelen Bron: Wikiwoordenboek - beschikbaarheid. SpellingCorrect gespeld: 'beschikbaarheid' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoor...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/beschikbaarheid

BESCHIKBAARHEID

1) Aanwezigheid 2) Beschikking
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BESCHIKBAARHEID/1

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid geeft aan in hoeverre een ICT-dienst, systeem of component toegankelijk is voor de geautoriseerde gebruikers. De beschikbaarheid wordt in de regel als een percentage gepresenteerd, waarbij een hogere waarde een positievere uitkomst is dan een lage waarde. Het begrip beschikbaarheid wordt gebruikt in ICT servicecontracten (SLA`s) e....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Beschikbaarheid

Beschikbaarheid

(informatiebeveiliging) Dankzij deze eigenschap zijn informatie, systemen en processen toegankelijk en bruikbaar op verzoek van een gemachtigde entiteit.
Gevonden op http://www.privacycommission.be/nl/lexicon

Beschikbaarheid

Toestand van archiefbescheiden waarin zij niet onderworpen zijn aan beperkingen van de openbaarheid en in goede staat en geordende staat verkeren.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Beschikbaarheid

Toestand van informatie waarin zij niet onderworpen is aan beperkingen van de openbaarheid en zij in goede, geordende en toegankelijke staat verkeert.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Beschikbaarheid

Mate waarin de eindgebruiker kan beschikken over het systeem.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10326

beschikbaarheid

De openbare elektriciteitsvoorziening is weliswaar een complex systeem, dat echter een zeer grote bedrijfszekerheid (lees: beschikbaarheid) kent. Bedrijfsonderbrekingen zijn -zoals bij elke technologie- niet geheel uit te sluiten, maar relatief zeldzaam. In dat geval spreken we van 'niet-beschikbaarheid'.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10614

Beschikbaarheid

De beschikbaarheid houdt in of er nog hotelkamers vrij zijn in het hotel om te overnachten.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10786

beschikbaarheid

Def.: het percentage tijd waarin een systeem functioneert zoals bedoeld. Toelichting: Niet-beschikbaarheid kan worden veroorzaakt door geplande en niet geplande onderbrekingen
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880

beschikbaarheid

Def.: voorwaarden waaronder een (deel)gegeven of (deel)gegevensverzameling kan worden gebruikt.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880

beschikbaarheid

Mate waarin het systeem op de gewenste tijden beschikbaar is voor de gebruiker Synoniem:
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10964
Geen exacte overeenkomst gevonden.