Zoek op

Opzichtclausule

Deze clausule komt voor in aansprakelijkheidsverzekeringen:
Het wil zeggen dat schade, die is toegebracht aan zaken die men onder opzicht heeft, geheel of gedeeltelijk wordt uitgesloten van de verzekeringsdekking.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Opzichtclausule

Clausule die voorkomt in aansprakelijkheidsverzekeringen. Deze houdt in dat de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade toegebracht aan zaken die hij in huur, gebruik, ter bewerking, behandeling, bewaring, vervoer of om welke andere reden ook onder zich (onder zijn opzicht) mocht hebben, van de dekking is uitgesloten. De aansprakelijkheidsve...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Opzichtclausule

Clausule voorkomend in aansprakelijkheidsverzekeringen, waarmee de schade, die is toegebracht aan zaken die men onder opzicht heeft geheel of gedeeltelijk wordt uitgesloten van de verzekeringsdekking. Bij bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen is de verzekeraar soms bereid de opzichtclausule geheel of gedeeltelijk terzijde te stellen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.