Zoek op

Organisatieschema

Een organisatieschema, organogram of organigram is een afbeelding, model of schema van een organisatiestructuur van een onderneming; Een dergelijk schema brengt in kaart uit hoeveel verschillende divisies en afdelingen een organisatie bestaat (eventueel wie het hoofd is en wie medewerkers), en in welke hiërarchische verhouding de afdelingen en me...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatieschema

Organisatieschema

Zie `Organogram`. Zie `Organigram'.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

organisatieschema

[Management-en-organisatie] geeft een vereenvoudigde, schematische voorstelling van de wijze waarop formeel taken verdeeld zijn over personen en /of afdelingen en hoe de gezagsverhoudingen liggen tussen personen en/of afdelingen.
Gevonden op https://quizlet.com/115578263/9structurering-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.