Zoek op

overdrachtsbelasting

financiële zaken, overheid: belasting die de fiscus bij de overdracht van onroerend goed, bijv. een huis, over de koopsom ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11445

overdrachtsbelasting

fiscaal recht: belasting die de fiscus bij de overdracht van onroerend goed, bijv. een huis, over de koopsom heft. De verkrijger ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/overdrachtsbelasting

overdrachtsbelasting

de overdrachtsbelasting zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['ovərdrɑxtsbəlɑstɪŋ] Verbuigingen:   overdrachtsbelasting|en (meerv.) belasting die je moet betalen als je een bestaand huis koopt Voorbeeld:   `een overdrachtsbelasting van zes procent` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/overdrachtsbelasting

OVERDRACHTSBELASTING

1) Heffing bij aankoop van een huis
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OVERDRACHTSBELASTING/1

Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting is de belasting die in Nederland wordt geheven bij de verkrijging van een onroerende zaak en daarop gevestigde rechten. De belasting is geregeld in de Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR). == Ontstaansgeschiedenis == De belasting is ontstaan in de tijd van de Spaanse overheersing van Nederland. Alva had eerder de Tiende ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Overdrachtsbelasting

overdrachtsbelasting

Belasting die wordt geheven bij de overdracht van onroerende zaken die in Nederland liggen. Deze belasting bedraagt 6% van de koopsom
Gevonden op http://www.allesoverhuisentuin.nl/snelzoeker/woon-encyclopedie/18

Overdrachtsbelasting

Als koper van bedrijfsonroerend goed betaalt u overdrachtsbelasting. Deze is wettelijk bepaald op 6%. Verkoopt u binnen 6 maanden uw bedrijfsruimte door dan vervalt de 6% overdrachtsbelasting. Bij doorverkopen binnen 6 maanden kunt u de overdrachtsbelasting terugvorderen van de belasting. Meer informatie De overdrachtsbelasting wordt bij de verkoop...
Gevonden op http://www.bedrijfspand.com/vastgoed-begrip/Overdrachtsbelasting/

Overdrachtsbelasting

Belasting (6% van de koopsom) die verschuldigd is bij aankoop van een huis.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10126

Overdrachtsbelasting

bij het kopen van een bestaande woning bent u als koper belasting verschuldigd. Deze overdrachtsbelasting bedraagt 6% van de koopsom. Mocht u de woning binnen 6 maanden weer verkopen, krijgt u de door u betaalde overdrachtsbelasting terug.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10154

Overdrachtsbelasting

Deze belasting wordt geheven bij de overdracht van een bestaand huis. De overdrachtsbelasting bedraagt 6 procent van de koopsom en wordt bij bestaande bouw door de koper betaald.
Bij de aankoop van nieuwbouwwoningen wordt geen overdrachtsbelasting geheven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Overdrachtsbelasting

Een belasting die wordt geheven bij de koper van een onroerende zaak-recht over de koopsom exclusief het bedrag dat in de koopsom is opgenomen aan roerende zaken. Momenteel is het percentage 6%.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10265

Overdrachtsbelasting

Deze belasting wordt geheven bij overdracht van een bestaand huis en bedraagt 6% van de aankoopwaarde. Meestal betaalt de koper deze belasting. Voor een nieuwbouwwoning is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. In sommige gevallen geldt dit wel voor de grond.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10267

Overdrachtsbelasting

Een belasting van 6 % die wordt geheven bij het in eigendom verkrijgen van in Nederland gelegen onroerende zaken of van rechten waaraan deze zijn onderworpen. De belasting wordt berekend over de waarde van de onroerende zaak of recht waaraan deze is onderworpen. Geregeld in de Wet op belastingen van rechtsverkeer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Overdrachtsbelasting

Deze belasting wordt geheven bij verkoop van bestaand onroerend goed. Meestal niet inbegrepen bij de koopsom.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting

Deze belasting (6%) wordt geheven bij verkoop van bestaande onroerende zaken. Meestal niet inbegrepen in de koopsom.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/O

Overdrachtsbelasting

Belasting die iedere koper van een bestaande woning moet betalen bij de overdracht van de ene naar de andere eigenaar.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/hypotheken-abc/o.html

Overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting is de belasting die de koper van een onroerende zaak moet betalen aan de belastingdienst. Die belasting betaal je bij de koop bijvoorbeeld een huis, bedrijfspand of stuk grond. Zie ook kosten koper. Bij de koop van een huis bedraagt het 2% van de waarde van het huis en voor andere onroerende zaken is het 6%. Soms is er vrijs...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/overdrachtsbelasting/

Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting moet worden betaald door de koper van een bestaande woning. De overdrachtsbelasting bedraagt 6% van de koopsom en wordt door de notaris aan de fiscus afgedragen. In geval van een nieuw te bouwen woning is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. De koper moet in dit geval wel BTW betalen, dit is vaak bij de koopprijs inbegrepen....
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting wordt geheven bij aankoop van onroerend goed in Nederland. Op de nota van afrekening van de notaris wordt een bepaald percentage van de koopsom van het onroerend goed in rekening gebracht. Dit als heffing van de overdrachtsbelasting. De notaris draagt de overdrachtsbelasting weer af aan de belastingdienst. Meer en nadere inform...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10755

overdrachtsbelasting

[Maatschappijleer] belasting die wordt betaald bij de koop van een woning of gebouw.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11386
Geen exacte overeenkomst gevonden.