Zoek op

Overgangswater

Een oppervlaktewaterlichaam in de nabijheid van een riviermonding dat gedeeltelijk zout is door de nabijheid van kustwateren, maar dat in belangrijke mate door zoetwaterstromen wordt beïnvloed.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10642

overgangswater

Def.: een oppervlaktewaterlichaam in de nabijheid van een riviermonding dat gedeeltelijk zout is door de nabijheid van kustwateren, maar dat in belangrijke mate door zoetwaterstromingen wordt beïnvloed -
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.