Zoek op

oppervlaktewater

handelsrecht: open water, bovengronds water. Bijv. zee, rivier, sloten. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/oppervlaktewater

oppervlaktewater

het oppervlaktewater zelfst.naamw.Uitspraak:   ['ɔpərvlɑktəwatər] Verbuigingen:   oppervlaktewater|en (meerv.) bovengronds water dat aanwezig is in onder andere sloten, rivieren, kanalen en meren Voorbeelden:   `natuurlijke oppervlaktewateren`, `kunstma...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/oppervlaktewater

oppervlaktewater

Water waarvan de waterspiegel te zien is.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geografie-en-demografie/oppervlaktewate

oppervlaktewater

Water op aarde, waarvan het oppervlak in rechtstreeks contact staat met de atmosfeer. Dit is niet het geval met grondwater. Oppervlaktewateren kunnen natuurlijke of kunstmatige wateren zijn. De natuurlijke oppervlaktewateren worden gevormd door
Gevonden op http://nl.wikibooks.org/wiki/Verklarende_woordenlijst_biologie_voor_het_sec

Oppervlaktewater

Oppervlaktewater is al het water dat zich in vloeibare vorm aan de oppervlakte van een planeet bevindt. Het staat hiermee in tegenstelling tot het grondwater dat bij bronnen opwelt, het op de polen en in gletsjers in de vorm van ijs gebonden water en waterdamp in de dampkring. Tezamen vormen al deze vormen van water de hydrosfeer van de Aarde. Opp...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Oppervlaktewater

oppervlaktewater

open water, bovengronds: water uit rivieren, kanalen, sloten enz. Nadere omschrijving Natuurlijk mag oppervlaktewater dat wordt gebruikt als aanmaakwater geen stoffen bevatten die invloed hebben op het verhardingsproces of op de duurzaamheid van het verharde beton. De eigenschappen van het water moeten daarom regelmatig worden getoetst aan de eisen...
Gevonden op http://www.betonlexicon.nl/

oppervlaktewater

water opgeslagen in rivieren en meren
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Oppervlaktewater

Alle water dat aanwezig is in sloten, rivieren, kanalen en meren.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

oppervlaktewater

Oppervlaktewater is het zichtbare water; het water in rivieren, sloten, kanalen, meren en dergelijke. De zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater is een van de taken van een waterschap.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_water.htm

oppervlaktewater

Water op aarde waarvan het oppervlak in rechtstreeks contact staat met de dampkring.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

oppervlaktewater

het water in rivieren, vijvers, stuwmeren en spaarbekkens
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Oppervlaktewater

vind je in rivieren, kanalen, beken, meren, spaarbekkens en stuwmeren. In oppervlaktewater zit altijd opgeloste zuurstof, maar de samenstelling van dat water verandert voortdurend. Het is vervuild door slib en algen, door organische stoffen die reuk- en smaakproblemen geven en door bacteriën.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10382

Oppervlaktewater

binnenwateren, met uitzondering van grondwater, overgangswater en kustwateren en, voorzover het de chemische toestand betreft, ook territoriale wateren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10642

Oppervlaktewater

Alle water dat aanwezig is in sloten, rivieren, kanalen en meren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

oppervlaktewater

Syn.: tussenstroom Def.: het grondoppervlak in principe bedekt met water Toelichting: De bovenstaande, ruime definitie kan ingeperkt worden door een synthese van de volgende definities van oppervlaktewater: - Onder wateren worden alle wateren begrepen die in principe zichtbaar al dan niet overdekt op het aardoppervlak aanwezig ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Oppervlaktewater

Al het natuurlijk water dat te zien aan het oppervlak van het landschap, zoals sloten, beken, kanalen en vennen, en in verbinding staan met grondwater
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10924

Oppervlaktewater

Het water in sloten, grachten, kanalen, meren, ..
Gevonden op http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

Oppervlaktewater

[Aardrijkskunde] Water in sloten, meren, plassen, kanalen, rivieren en de zee.
Gevonden op https://quizlet.com/118691958/aardrijkskunde-water-flash-cards/

Oppervlaktewater

Direct aan het aardoppervlak waarneembaar water, zich in vele vormen manifesterend. Van stromende beken tot stilstaande vennen, van kleine poelen tot grotere meren, van ondiepe regenplassen tot diepe zandwinputten. Van natuurlijk meanderende beken tot gegraven, rechte wijken, sloten en kanalen.
In de oorspronkelijke situatie kende Drenthe weini...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Oppervlaktewater
Geen exacte overeenkomst gevonden.