Zoek op

PBM

Play-By-Mail, spel waarbij gesimuleerde personen of teams aangestuurd worden via email; zie PC Format aug 00
Gevonden op http://www.ming-automatisering.nl/Definities/

PBM

Play-By-Mail, spel dat wordt gespeeld via post of e-mail
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

PBM

[Techniek] persoonlijke beschermingsmiddelen, bij gebruik beschermen ze ons tegen gevaren. Bv.: handschoenen, mondmasker, oordoppen, veiligheidsbril
Gevonden op https://quizlet.com/109413734/techniek-volgens-het-alfabet-flash-cards/

PBM

PBM staat voor Persoonlijk Bescherming Middel : iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden teneinde hem te beschermen tegen één of meer risico’s die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen, alsmede alle aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11023
Geen exacte overeenkomst gevonden.