Zoek op

PCM

PCM staat voor Process Communication Management, een model dat ontwikkeld is door Dr. Taibi Kahler. Het model verschaft inzicht in mensen door hun persoonlijkheid te styleren als een gebouw met een zestal verdiepingen in de vorm van persoonlijkheidstypen.
Ieder mens bestaat dan uit een combinatie van deze typen. Het dominerende basistype (de ee...
Gevonden op http://key-consult.be/verklarende_begrippen/

PCM

Pulse Code Modulation (PCM) is een methode om analoog geluid digitaal te beschrijven door vele malen per seconde een ‘sample’ (monster) te nemen van het geluid en deze waarde op te slaan als een digitaal getal. De ‘sampling rate’ (hoe vaak er naar het signaal wordt ‘gekeken’) dient 2x zo hoog te zijn als de hoogste frequentie die moet w...
Gevonden op http://www.avblog.nl/woordenboek/p/PCM

PCM

Prophylactic Contralateral Mastectomy (PCM) is de preventieve verwijdering van de andere (tegenovergelegen)borst
Gevonden op http://www.borstkanker.nl/index.php?p=379

PCM

Pulse Code Modulatie; techniek om analoge signalen te digitaliseren
Gevonden op http://www.ming-automatisering.nl/Definities/

PCM

Pulse Code Modulation, De opslagmethode van WAV-bestanden. Deze is ongecomprimeerd en lossless Zie ook: lossless, comprimeren
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst
Geen exacte overeenkomst gevonden.