Zoek op

DIVERGENTIE

1) Afwijking 2) Het uiteenlopen 3) Het uiteenvloeien 4) Uit elkaar wijken 5) Uiteenlopen van twee lijnen 6) Uiteenloping 7) Uiteenwijken 8) Uiteenwijking
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DIVERGENTIE/1

Divergentie

(letterlijk.: het van één punt uiteenlopen). Een divergerende luchtstroom is een luchtstroom waarin de luchtdeeltjes van elkaar wegstromen. Een hogedrukgebied heeft aan het aardoppervlak een divergerende luchtstroming. Divergenties in de bovenlucht hangen samen met drukdalingen en dus met de vorming van een lagedrukgebied aan het aardoppervlak. D...
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/D.html

Divergentie

[meteorologie] - Onder divergentie verstaan meteorologen dat lucht vanaf een bepaalde plaats weg wordt gedwongen in verscheidene richtingen. Wanneer divergentie optreedt nabij het aardoppervlak, kan het tekort aan lucht (onderdruk) enkel worden aangevuld van bovenaf. Er ontstaat dus een neerwaartse beweging, waardoor de luc...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Divergentie_(meteorologie)

Divergentie

[vectorveld] - Divergentie is een functie die een vectorveld afbeeldt op een scalair veld. Het is een maat voor de intensiteit waarmee een vectorveld zal gaan variëren. Vatten we het veld op als een stroming, dan geeft de divergentie voor elk punt aan of in dat punt iets toestroomt of wegstroomt, dus waar het veld een put ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Divergentie_(vectorveld)

Divergentie

[wiskunde] - Ook in de natuurkunde treedt de notie van divergentie op. Het behandelen van divergente uitdrukkingen in veldentheorie is de verwezenlijking van de theorie van renormalisatie en regularisatie. ==Zie ook== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Divergentie_(wiskunde)

Divergentie

Het uiteenlopen van opvattingen of Persoonlijkheden, die eerst vrij goed samenpasten, tot verschillen die moeilijk te overbruggen lijken.
Voorbeelden - Het uit elkaar groeien van huwelijkspartners, medewerkers die in het begin zeer eensgezind waren en later uiteenlopende opvattingen beginnen te krijgen.
Synoniemen-Verwante begrippen - Uit e...
Gevonden op http://psy.cc/psy/wiki/pmwiki.php?n=Begrippen.Divergentie

divergentie

stand van de ogen waarbij de gezichtslijnen uitwijken
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Divergentie

Een divergentie ontstaat wanneer de trend van een effect niet correspondeert met de trend van een indicator. Er is positieve en negatieve divergentie. ( > beleggen > analyse > technisch > algemeen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/divergentie.htm

Divergentie

Uit elkaar gaan (van bijvoorbeeld twee melodien)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10928

Divergentie

Andere term voor uit elkaar gaan, uiteenlopen. Als bijvoorbeeld de AEX-index enige tijd stijgt en de Midkap-index daalt, dan spreekt men van divergentie van de twee indices.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/divergentie

Divergentie

(Divergentie, Diffractie, Diffraction) Divergentie (Diffractie) bij golven is het verschijnsel dat golven de neiging hebben om van richting te veranderen indien de golven obstakels tegen komen. Een gedeelte van de golven buigt in de richting van de schaduw. Het wordt niet veroorzaakt door het medium of door reflectie (dus werkt ook in het vacuüm)....
Gevonden op http://www.tetech.nl:80/begripAP.htm

Divergentie

Letterlijk vanaf 1 punt uiteenlopen. Voorbeeld in het kader van logistiek: een onderneming die uit ruwe olie, benzine en pvc vervaardigt.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Divergentie

uit elkaar bewegende tektonische platen.
Gevonden op http://www.vulkanisme.nl/begrippenlijst.php

Divergentie

uit elkaar bewegende tektonische platen.
Gevonden op http://www.vulkanisme.nl/begrippenlijst.php

divergentie

[Aardrijkskunde] uit elkaar
Gevonden op https://quizlet.com/97847931/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.