Zoek op

Padafhankelijkheid

Padafhankelijkheid betekent dat de keuzes die gemaakt zijn in het verleden, de keuzes in het heden mede bepalen. Anders gezegd houdt padafhankelijkheid in dat in het verleden gemaakte keuzes andere keuzemogelijkheden in het heden uitsluiten. Soms kunnen hele kleine keuzes in het verleden grote gevolgen hebben voor de toekomst (je wordt door een bep...
Gevonden op https://www.finler.nl/padafhankelijkheid/

Padafhankelijkheid

Padafhankelijkheid (path dependence) is het proces waarbij gebeurtenissen of keuzes uit het verleden van invloed zijn op de loop van latere ontwikkelingen, vooral doordat bepaalde keuzemogelijkheden moeilijk of uitgesloten zijn. Net als bij een echt pad zijn er kruispunten, ofwel alternatieven waar een kleine storing of afwijking een zeer grote in...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Padafhankelijkheid
Geen exacte overeenkomst gevonden.