Zoek op

percentiel

percentiel zelfst.naamw.Afbreekpatroon:   per - cen - 'tiel Herkomst:   «Engels Verbuigingen:   percentielen (meerv.) punt in een gesorteerde reeks getallen, gelegen op de plek waar een vooraf gesteld percentage van de getallen onder ligt statistiek Voorbe...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/percentiel

Percentiel

In de statistiek is een percentiel van een dataset één van de in principe 99 punten die de geordende dataset in 100 delen van gelijke grootte verdelen. Het k-de percentiel is dan een getal dat de k% kleinere data van de (100−k)% grotere scheidt. Het 95e percentiel is bijvoorbeeld een getal zodanig dat 95% van de data kleiner is of eraan gelijk...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Percentiel

Percentiel

groep van 1%; een honderdste deel. Een opdeling in honderd stukken (fractielen) is een opdeling in percentielen.Meer verdeling: Primiel (1), Doviel (2), Tertiel (3), Kwartiel (4), Kwintiel (5), Sextiel (6), Septiel (7), Octiel (8), Noniel (9), Deciel (10), Percentiel (100)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Percentiel

Synoniem: percentile (Eng)
Voor het k-de percentiel geldt: maximaal k% van de uikomsten heeft een waarde kleiner dan die van het k-de percentiel. Tegelijkertijd heeft maximaal 100-k% van alle uitkomsten een waarde groter dan die van het k-de percentiel.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.