Zoek op

Premiebetaling

Volgens de Nederlandse wet is een verzekeringnemer verplicht de premie, ook zonder aanmaning daartoe, op de vervaldag ten huize van de verzekeraar te betalen - zie: art. 6:115 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. De premieschuld is een zogenaamde brengschuld. Maatschappijpolissen bevatten meestal een nadere uitwerking van dit beginsel. Meestal krijgt d...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752
Geen exacte overeenkomst gevonden.